Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marie-Christine Boutonnet
 Διορισμός του Simon Busuttil στην επιτροπή που συνίσταται βάσει του άρθρου 255 ΣΛΕΕ
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ***
 Συμφωνία ΕΕ-Ισλανδίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα ***
 Εφαρμογή της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση
 Η λειτουργία της δικαιόχρησης στον τομέα του λιανικού εμπορίου
 Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη
 Πανεπιστημιακή συμπληρωματική εκπαίδευση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη διά βίου μάθηση
 Κατάργηση παρωχημένων κανονισμών στους τομείς της εσωτερικής ναυσιπλοΐας και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών ***I
 Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες ***I
 Μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο ***I
 Φαλαινοθηρία στη Νορβηγία
 Προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
Κείμενα (503 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου