Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 12. september 2017 - Strasbourg
 Marie-Christine Boutonnet’ puutumatuse äravõtmise taotluse kohta
 Simon Busuttili nimetamine ELi toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
 ELi ja Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping ***
 ELi ja Islandi vaheline lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping ***
 Vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine
 Frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris
 Euroopa kosmosestrateegia
 Akadeemiline täiendusharidus ja kaugõpe kui Euroopa elukestva õppe strateegia osa
 Siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I
 Internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades ***I
 Gaasivarustuskindluse tagamise meetmed ***I
 Vaalapüük Norras
 ELi ühinemine Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga
 Rahvusvahelise kaubanduse ja ELi kaubanduspoliitika mõju ülemaailmsetele väärtusahelatele
Tekstid (270 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika