Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 12. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 Marie-Christine Boutonnet’n koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Simon Busuttilin nimittäminen SEUT-sopimuksen 255 artiklassa tarkoitettuun komiteaan
 EU:n ja Islannin välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva sopimus ***
 EU:n ja Islannin välinen sopimus lisäetuuksista maataloustuotteiden kaupassa ***
 Sovitteludirektiivin täytääntöönpano
 Franchise-toiminta vähittäisalalla
 Euroopan avaruusstrategia
 Akateeminen jatkokoulutus ja etäopiskelu osana elinikäisen oppimisen eurooppalaista strategiaa
 Sisävesiliikenteen ja maanteiden tavarakuljetusten alan vanhentuneen lainsäädännön kumoaminen ***I
 Paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantaminen ***I
 Toimet kaasunsaannin turvaamiseksi ***I
 Norjan valaanpyynti
 Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekeminen EU:n osalta
 Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin
Tekstit (284 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö