Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 12. septembris - Strasbūra
 Pieprasījums atcelt Marie-Christine Boutonnet imunitāti
 Simon Busuttil iecelšana komitejā, ko izveido saskaņā ar LESD 255. pantu
 ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību ***
 ES un Islandes nolīgums par lauksaimniecības produktu tirdzniecības papildu preferencēm ***
 Mediācijas direktīvas īstenošana
 Franšīzes darbība mazumtirdzniecības nozarē
 Kosmosa stratēģija Eiropai
 Akadēmiska tālākizglītība un tālmācība kā daļa no Eiropas mūžizglītības stratēģijas
 Novecojušu regulu atcelšana attiecībā uz iekšējo ūdensceļu un kravu autopārvadājumu nozarēm ***I
 Interneta savienojamības veicināšana vietējās kopienās ***I
 Gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumi ***I
 Vaļu medības Norvēģijā
 ES pievienošanās Eiropas Padomes Konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu
 Starptautiskās tirdzniecības un ES tirdzniecības politikas ietekme uz globālajām vērtības ķēdēm
Teksti (283 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika