Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 12 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
 Talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Marie-Christine Boutonnet
 Ħatra ta' Simon Busuttil bħala membru tal-kumitat skont l-Artikolu 255 tat-TFUE
 Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi ta’ prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel ***
 Ftehim bejn l-UE u l-Iżlanda li jikkonċerna preferenzi kummerċjali addizzjonali fi prodotti agrikoli ***
 L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Medjazzjoni
 Il-funzjonament tal-franchising fis-settur tal-bejgħ bl-imnut
 Strateġija Spazjali għall-Ewropa
 Edukazzjoni akkademika avvanzata u mill-bogħod bħala parti mill-istrateġija Ewropea għat-tagħlim tul il-ħajja
 Tħassir ta’ regolamenti obsoleti rigward is-setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni u t-trasport tal-merkanzija bit-triq ***I
 Il-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali ***I
 Miżuri biex tiġi salvagwardjata s-sigurtà tal-provvista tal-gass ***I
 Il-kaċċa għall-balieni fin-Norveġja
 L-adeżjoni tal-UE għall-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-Prevenzjoni u l-Ġlieda Kontra l-Vjolenza fuq in-Nisa u l-Vjolenza Domestika
 L-impatt tal-kummerċ internazzjonali u tal-politiki kummerċjali tal-UE fuq il-katini ta' valur mondjali
Testi (294 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza