Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 12 september 2017 - Straatsburg
 Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marie-Christine Boutonnet
 Benoeming van Simon Busuttil tot lid van het bij artikel 255 VWEU ingestelde comité
 Overeenkomst tussen de EU en IJsland over de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen ***
 Overeenkomst tussen de EU en IJsland inzake aanvullende handelspreferenties voor landbouwproducten ***
 Tenuitvoerlegging van de bemiddelingsrichtlijn
 De werking van franchising in de detailhandel
 Een ruimtestrategie voor Europa
 Academisch aanvullend en afstandsonderwijs als onderdeel van de Europese strategie voor een leven lang leren
 Intrekking van achterhaalde verordeningen inzake de sectoren van de binnenvaart en van het vrachtvervoer over de weg ***I
 Bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen ***I
 Maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering ***I
 Walvisjacht in Noorwegen
 Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld
 Gevolgen van de internationale handel en het handelsbeleid van de EU voor mondiale waardeketens
Teksten (291 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid