Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 12. september 2017 - Strasbourg
 Zahteva za odvzem imunitete Marie-Christine Boutonnet
 Imenovanje Simona Busuttila v odbor, oblikovan v skladu s členom 255 PDEU
 Sporazum med Evropsko unijo in Islandijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila ***
 Sporazum med EU in Islandijo o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode ***
 Izvajanje direktive o mediaciji
 Delovanje franšizinga v maloprodajnem sektorju
 Vesoljska strategija za Evropo
 Nadaljnje akademsko izobraževanje in izobraževanje na daljavo v okviru evropske strategije za vseživljenjsko učenje
 Razveljavitev zastarelih uredb v zvezi s sektorjema prevoza po celinskih plovnih poteh in cestnega prevoza blaga ***I
 Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih ***I
 Ukrepi za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom ***I
 Kitolov na Norveškem
 Pristop EU h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima
 Vpliv mednarodne trgovine in trgovinskih politik EU na globalne vrednostne verige
Besedila (260 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov