Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Tisdagen den 12 september 2017 - Strasbourg
 Begäran om upphävande av Marie-Christine Boutonnets immunitet
 Utnämning av Simon Busuttil till den panel som inrättats i enlighet med artikel 255 i EUF-fördraget
 Avtal mellan EU och Island om skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ***
 Avtal mellan EU och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter ***
 Genomförande av medlingsdirektivet
 Franchising inom detaljhandeln
 En rymdstrategi för Europa
 Akademisk vidareutbildning och distansutbildning som en del av den europeiska strategin för livslångt lärande
 Upphävande av föråldrade förordningar om sektorerna för inlandssjöfart och för godstransporter på väg ***I
 Främjande av internetuppkoppling i lokala samhällen ***I
 Åtgärder för att trygga gasförsörjningen ***I
 Valfångst i Norge
 EU:s anslutning till Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
 Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna
Texter (281 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy