Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 13. září 2017 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky proti aktu v přenesené pravomoci: finanční prostředky z Evropského námořního a rybářského fondu podléhající přímému řízení
 Mnohostranná dohoda o vytvoření společného evropského leteckého prostoru ***
 Podrobení akryl-fentanylu kontrolním opatřením *
 Politické vztahy EU s Indií
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Itálii
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017 přiložený k návrhu na uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie s cílem poskytnout pomoc Itálii
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
 Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS): pokračující platnost stávajících omezení rozsahu činností v oblasti letectví a příprava provádění celosvětového tržního opatření od roku 2021 ***I
 Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 ***I
 Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí ***I
 Geneticky modifikovaná sója DAS-68416-4
 Dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí, plány pracovních míst agentury ACER a společného podniku SESAR2
 Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP
 Politické vztahy EU s Latinskou Amerikou
 Korupce a lidská práva ve třetích zemích
Texty (457 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí