Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 13. september 2017 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: direkte forvaltede midler under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF)
 Multilateral aftale om oprettelse af et fælleseuropæisk luftfartsområde (FELO)***
 Kontrolforanstaltninger for acryloylfentanyl *
 EU's politiske forbindelser med Indien
 Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond til at yde bistand til Italien
 Forslag til ændringsbudget nr. 4/2017, der ledsager forslaget om mobilisering af EU's Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Italien
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
 EU's emissionshandelssystem (EU ETS): at videreføre de nuværende begrænsninger af anvendelsesområdet for luftfartsaktiviteter og forberede gennemførelsen af en global markedsbaseret foranstaltning fra 2021 ***I
 Medtagelse af drivhusgassemissioner og optag fra arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug i klima- og energirammen for 2030 ***I
 Ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere ***I
 Genetisk modificeret sojabønne DAS-68416-4
 Import for foder og fødevarer, der har oprindelse i eller er afsendt fra Japan efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima
 Forslag til ændringsbudget nr. 3/2017: budgetmidler til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; stillingsfortegnelser for ACER og SESAR2
 Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP
 EU's politiske forbindelser med Latinamerika
 Korruption og menneskerettigheder i tredjelande
Tekster (428 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik