Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 13. syyskuuta 2017 - Strasbourg
 Päätös olla vastustamatta delegoitua säädöstä: suoran hallinnoinnin piiriin kuuluvat varat Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa
 Monenvälinen sopimus Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamiseksi ***
 Akryloyylifentanyylin saattaminen valvontatoimenpiteiden piiriin *
 EU:n poliittiset suhteet Intiaan
 EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Italialle
 Lisätalousarvioesitys nro 4/2017, joka liittyy ehdotukseen EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta tuen antamiseksi Italialle
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 EU:n päästökauppajärjestelmä: voimassa olevan ilmailutoimintaa koskevan rajoitetun soveltamisen jatkaminen ja maailmanlaajuisen markkinaperusteisen toimenpiteen vuonna 2021 alkavan täytäntöönpanon valmisteleminen ***I
 Maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätaloudesta aiheutuvien kasvihuonekaasujen päästöjen ja poistumien sisällyttäminen vuoteen 2030 ulottuviin ilmasto- ja energiapolitiikan puitteisiin ***I
 Kolmansien maiden kansalaisten oleskeluluvan yhtenäinen kaava ***I
 Muuntogeeninen soija DAS-68416-4
 Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen rehujen ja elintarvikkeiden tuonti Fukushiman ydinvoimalassa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen
 Lisätalousarvioesitys nro 3/2017: nuorisotyöllisyysaloitteen talousarviomäärärahojen lisääminen sekä erillisvirasto ACERin ja SESAR2-yhteisyrityksen henkilöstötaulukot
 Asevienti: yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano
 EU:n poliittiset suhteet Latinalaiseen Amerikkaan
 Korruptio ja ihmisoikeudet kolmansissa maissa
Tekstit (450 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö