Prethodno 
 Sljedeće 
ZapisnikGlasoviPoimenično glasovanjeUsvojeni tekstoviDoslovno izvješće
Usvojeni tekstovi
Srijeda, 13. rujna 2017. - Strasbourg
 Neulaganje prigovora na delegirani akt:sredstva u okviru izravnog upravljanja u Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo
 Multilateralni sporazum o uspostavi Europskog zajedničkog zračnog prostora ***
 Podvrgavanje akriloilfentanila kontrolnim mjerama *
 Politički odnosi EU-a s Indijom
 Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji
 Nacrt izmjene proračuna br. 4/2017 uz prijedlog za mobilizaciju Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Italiji
 Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji: zahtjev EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
 Sustav EU-a za trgovanje emisijskim jedinicama (EU ETS): nastavak postojećih ograničenja područja primjene za zrakoplovne djelatnosti i priprema provedbe globalne tržišno utemeljene mjere od 2021. ***I
 Uključivanje emisija i uklanjanja stakleničkih plinova iz korištenja zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u okvir za klimatsku i energetsku politiku do 2030. ***I
 Jedinstveni obrazac boravišnih dozvola za državljane trećih zemalja ***I
 Genetski modificirana soja DAS-68416-4
 Uvoz hrane za životinje i hrane podrijetlom ili poslane iz Japana nakon nesreće u nuklearnoj elektrani Fukushima
 Nacrt izmjene proračuna br. 3/2017: proračunska sredstva Inicijative za zapošljavanje mladih; ažuriranje planova za ACER i SESAR2
 Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP
 Politički odnosi EU-a s Latinskom Amerikom
 Korupcija i ljudska prava u trećim zemljama
Tekstovi (416 kb)
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti