Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2017. gada 13. septembris - Strasbūra
 Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: tiešā pārvaldība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondā
 Daudzpusējs nolīgums par Eiropas Kopējās gaisa telpas (ECAA) izveidi ***
 Kontroles pasākumu piemērošana akriloilfentanilam *
 ES politiskās attiecības ar Indiju
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Itālijai
 Budžeta grozījuma Nr. 4/2017 projekts — pievienots priekšlikumam par ES Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Itālijai
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Somijas pieteikums EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I
 Zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušana klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam ***I
 Vienota uzturēšanās atļauju forma trešo valstu pilsoņiem ***I
 Ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-68416-4
 Barības un pārtikas imports, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā
 Budžeta grozījuma Nr. 3/2017 projekts — līdzekļi Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai; ACER un SESAR2 štatu saraksti
 Ieroču eksports: Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana
 ES politiskās attiecības ar Latīņameriku
 Korupcija un cilvēktiesības trešās valstīs
Teksti (444 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika