Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
L-Erbgħa, 13 ta' Settembru 2017 - Strasburgu
 L-ebda oġġeżżjoni għal att delegat: fondi taħt ġestjoni diretta fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd
 Ftehim multilaterali dwar it-twaqqif ta' Żona ta' Avjazzjoni Komuni Ewropea (ECAA) ***
 L-issoġġettar tal-akriloilfentanil għal miżuri ta’ kontroll *
 Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Indja
 Il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja
 Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 4/2017 li jakkumpanja l-proposta li jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Italja
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
 Skema tal-UE għan-negozjar ta' emissjonijiet (EU ETS): tkomplija tal-limitazzjonijiet attwali tal-kamp ta' applikazzjoni fl-attivitajiet tal-avjazzjoni u preparazzjoni biex tiġi implimentata miżura globali bbażata fuq is-suq mill-2021 ***I
 Inklużjoni tal-emissjonijiet u assorbimenti ta' gassijiet serra minn użu tal-art, tibdil fl-użu tal-art u l-forestrija fil-qafas ta' politika għall-klima u l-enerġija għall-2030 ***I
 Format uniformi għall-permessi ta' residenza għaċ-ċittadini ta' pajjiż terz ***I
 Fażola tas-sojja ġenetikament modifikata DAS-68416-4
 Importazzjoni ta’ għalf u ikel soġġett għal kundizzjonijiet speċjali li jirregolaw l-importazzjoni ta' għalf u ikel li joriġina jew ġej mill-Ġappun wara l-aċċident fl-impjant nukleari ta' Fukushima
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 3/2017: ir-riżorsi baġitarji tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ; l-istabbiliment ta' pjanijiet tal-ACER u s-SESAR2
 Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK
 Ir-relazzjonijiet politiċi tal-UE mal-Amerika Latina
 Korruzzjoni u drittijiet tal-bniedem f'pajjiżi terzi
Testi (465 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza