Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 13 september 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Besluit om geen bezwaar te maken tegen een gedelegeerde handeling: Middelen onder direct beheer in het geïntegreerd maritiem beleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid
 Multilaterale overeenkomst tot instelling van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (CEAS) ***
 Het onderwerpen van acryloylfentanyl aan controlemaatregelen *
 De politieke betrekkingen van de EU met India
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 in samenhang met het voorstel voor de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Italië
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Emissiehandelssysteem van de EU (EU-ETS): voorzetting van de huidige beperkingen van het toepassingsgebied voor luchtvaartactiviteiten en voorbereiding van de tenuitvoerlegging van een wereldwijde marktgebaseerde maatregel vanaf 2021 ***I
 Opname van broeikasgasemissies en -verwijderingen door landgebruik, veranderingen in landgebruik en bosbouw in het klimaat- en energiekader 2030 ***I
 Uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen ***I
 Genetisch gemodificeerde soja DAS-68416-4
 Invoer van diervoeders en levensmiddelen welke afkomstig of verzonden zijn uit Japan na het ongeval met de kerncentrale in Fukushima
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 3: begrotingsmiddelen voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief; personeelsformaties van ACER en SESAR2
 Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB
 De politieke betrekkingen van de EU met Latijns-Amerika
 Corruptie en mensenrechten in derde landen
Teksten
Definitieve uitgave (459 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid