Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 13 września 2017 r. - Strasburg
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: fundusze zarządzane bezpośrednio w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
 Wielostronna umowa w sprawie ustanowienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (WEOL) ***
 Poddanie akrylofentanylu środkom kontroli *
 Stosunki polityczne UE z Indiami
 Uruchomienie Funduszu Solidarności UE w celu udzielenia pomocy Włochom
 Projekt budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 4/2017 na rok budżetowy 2017 towarzyszący wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Włochom
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS): kontynuowanie obecnego ograniczenia zakresu działalności lotniczej i przygotowanie do wdrożenia globalnego środka rynkowego od 2021 r. ***I
 Włączenie emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych pochodzących z działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem do ram polityki klimatycznoenergetycznej do roku 2030 ***I
 Jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich ***I
 Genetycznie zmodyfikowana soja DAS-68416-4
 Przywóz paszy i żywności pochodzących lub wysyłanych z Japonii w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej Fukushima
 Projekt budżetu korygującego nr 3/2017: zasoby budżetowe Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych; plany zatrudnienia ACER i SESAR2
 Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska 2008/944/WPZiB
 Stosunki polityczne UE z Ameryką Łacińską
 Korupcja a prawa człowieka w krajach trzecich
Teksty (458 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności