Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 13 septembrie 2017 - Strasbourg
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: fondurile în cadrul gestiunii directe a Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime
 Acordul multilateral privind înființarea unui spațiu aerian comun european (SACE) ***
 Aplicarea unor măsuri de control în cazul acriloilfentanilului *
 Relațiile politice ale UE cu India
 Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei
 Proiectul de buget rectificativ nr. 4/2017 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru acordarea de asistență Italiei
 Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - cererea EGF/2017/002 FI/MICROSOFT 2
 Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS): menținerea actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activitățile din sectorul aviației și în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață începând din 2021 ***I
 Includerea emisiilor și absorbțiilor de gaze cu efect de seră care rezultă din activități legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 ***I
 Model uniform de permis de ședere pentru resortisanții țărilor terțe ***I
 Soia modificată genetic DAS-68416-4
 Importurile de hrană pentru animale și alimente originare sau expediate din Japonia, în urma accidentului de la centrala nucleară din Fukushima
 Proiectul de buget rectificativ nr. 3/2017: resursele bugetare ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor; schemele de personal ale ACER și SESAR2
 Exportul de arme: punerea în aplicare a Poziției comune 2008/944/PESC
 Relațiile politice ale UE cu America Latină
 Corupția și drepturile omului în țările terțe
Texte (468 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate