Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 13. septembra 2017 - Štrasburg
 Námietka voči delegovanému aktu: finančné prostriedky v rámci priameho hospodárenia v Európskom námornom a rybárskom fonde
 Mnohostranná dohoda o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru (ECAA)***
 Podrobenie akrylfentanylu kontrolným opatreniam *
 Politické vzťahy EÚ s Indiou
 Mobilizácia Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku
 Návrh opravného rozpočtu č. 4/2017, ktorý je pripojený k návrhu na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ na účely poskytnutia pomoci Taliansku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I
 Začlenenie emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030 ***I
 Jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov ***I
 Geneticky modifikovaná sója DAS- 68416-4
 Dovoz krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2017: rozpočtové zdroje na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí; plány pracovných miest ACER a SESAR2
 Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP
 Politické vzťahy EÚ s Latinskou Amerikou
 Korupcia a ľudské práva v tretích krajinách
Texty (446 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia