Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Sreda, 13. september 2017 - Strasbourg
 Nenasprotovanje delegirani uredbi: sredstva v okviru neposrednega upravljanja v evropskem pomorskem in ribiškem skladu
 Večstranski sporazum o vzpostavitvi skupnega evropskega zračnega prostora (ECAA) ***
 Uvedba nadzornih ukrepov za akriloilfentanil *
 Politični odnosi EU z Indijo
 Uporaba Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji
 Predlog spremembe proračuna št. 4/2017, priložen predlogu za uporabo Solidarnostnega sklada EU za pomoč Italiji
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): ohranjanje obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti in priprave na izvajanje globalnega tržnega ukrepa po letu 2021 ***I
 Vključitev emisij toplogrednih plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030 ***I
 Enotna oblika dovoljenja za prebivanje za državljane tretjih držav ***I
 Gensko spremenjena soja DAS-68416-4
 Uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2017: proračunska sredstva pobude za zaposlovanje mladih; kadrovski načrti agencije ACER in skupnega podjetja SESAR2
 Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP
 Politični odnosi EU z Latinsko Ameriko
 Korupcija in človekove pravice v tretjih državah
Besedila (407 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov