Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 13 september 2017 - Strasbourg
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: direkt förvaltning av den Europeiska havs- och fiskerifonden TC"(B8-0496/2017)"\l3 \n> \* MERGEFORMAT
 Multilateralt avtal om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA) ***
 Kontrollåtgärder för akryloylfentanyl *
 EU:s politiska förbindelser med Indien
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Italien
 Förslag till ändringsbudget nr 4/2017 som åtföljer förslaget om utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Italien
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/002 FI/Microsoft 2
 EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I
 Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 ***I
 Enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland ***I
 Genetiskt modifierade livsmedel och foder DAS-68416-4
 Import av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima
 Förslag till ändringsbudget nr 3: budgetresurser för sysselsättningsinitiativet för unga; tjänsteförteckningar för Acer och Sesar2
 Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp
 EU:s politiska förbindelser med Latinamerika
 Korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer
Texter (439 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy