Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 14 септември 2017 г. - Страсбург
 Изисквания за достъпност за продукти и услуги ***I
 Камбоджа, и по-конкретно случаят с г-н Кем Соха
 Габон: репресии срещу опозицията
 Лаос, и по-специално случаите на Сомфоне Фимасоне, Лод Тамавонг и Сукане Чайтад
 Мианмар, по-специално положението на населението от общността рохингия
 Споразумение между ЕС и Чили относно търговията с биологични продукти ***
 Протокол към Споразумението за асоцииране между ЕС и Чили (присъединяване на Хърватия) ***
 Модернизиране на търговския стълб на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Чили
 Удължаване на Европейската статистическа програма до 2020 г. ***I
 Европейски фондове за рисков капитал и европейски фондове за социално предприемачество ***I
 Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, свързани с тези запаси ***I
 Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС
 Бъдещето на програмата „Еразъм +“
 Нова европейска програма за умения
Текстове (1082 kb)
Правна информация - Политика за поверителност