Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург
 Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство
 Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I
 Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I
 Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС
 Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави
 Борбата с киберпрестъпността
 Политическите отношения между ЕС и АСЕАН
Текстове (419 kb)
Правна информация - Политика за поверителност