Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 4 октомври 2017 г. - Страсбург
 Споразумение за създаване на международната Фондация ЕС—ЛАК ***
 Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия *
 Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция *
 Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I
 Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I
 Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I
 Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система
 Генетично модифицирана соя FG72 × A5547-127
 Генетично модифицирана соя DAS-44406-6
 Прекратяване на сключването на брак в детска възраст
 Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)
Текстове (269 kb)
Правна информация - Политика за поверителност