Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk
 Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC ***
 Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku *
 Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku *
 Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku *
 Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I
 Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I
 Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I
 Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému
 Geneticky modifikovaná sója FG72 × A5547-127
 Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6
 Ukončení dětských sňatků
 Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo
Texty (169 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí