Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 4. oktober 2017 - Strasbourg
 Aftale om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond ***
 Visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Bulgarien og Rumænien *
 Den Tjekkiske Republiks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre *
 Portugals elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Grækenlands elektroniske udveksling af fingeraftryksdata *
 Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I
 Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne ***I
 Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I
 Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: Fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber
 Genetisk modificeret sojabønne FG72 × A5547-127
 Genetisk modificeret sojabønne DAS-44406-6
 Afskaffelse af børneægteskaber
 FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland
Tekster (158 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik