Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra
 Nolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu ***
 Šengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā *
 Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā *
 Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē *
 Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā *
 Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I
 To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām ***I
 Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I
 Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai
 Ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 × A5547-127
 Ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6
 Bērnu laulību izbeigšana
 ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija)
Teksti (162 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika