Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Teksty przyjęte
Środa, 4 października 2017 r. - Strasburg
 Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC ***
 Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii *
 Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji *
 Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I
 Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I
 System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I
 Sprzeciw wobec actu wykonawczego:Ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego
 Genetycznie zmodyfikowana soja FG72 × A5547-127
 Genetycznie zmodyfikowana soja DAS-44406-6
 Położenie kresu małżeństwom dzieci
 Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23)
Teksty (169 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności