Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg
 Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK ***
 Schengenské acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku *
 Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku *
 Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode***I
 Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I
 Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I
 Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém
 Geneticky modifikovaná sója FG72 × A5547-127
 Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6
 Ukončenie manželstiev maloletých
 Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23)
Texty (163 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia