Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg
 Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC ***
 Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien *
 Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Portugal *
 Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland *
 Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I
 Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I
 Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I
 Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper
 Den genetiskt modifierade sojabönan FG72 × A5547-127
 Den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6
 Avskaffande av barnäktenskap
 FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
Texter (162 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy