Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες
 Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov και του δημοσιογράφου Mykola Semena
 Κατάσταση στις Μαλδίβες
 Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***
 Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές

Κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στο Μαλάουι και σε άλλες αφρικανικές χώρες
PDF 424kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, και ειδικά στο Μαλάουι (2017/2868(RSP))
P8_TA(2017)0381RC-B8-0543/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον αλφισμό στην Αφρική, και ιδίως το ψήφισμα της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, και ειδικά στο Μαλάουι(1), και το ψήφισμα της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αλφισμό, της 24ης Μαρτίου 2017 και της 18ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), με ημερομηνία 13 Ιουνίου 2017, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη τα ανακοινωθέντα Τύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR), με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2017 και τίτλο «Ground-breaking step to tackle impunity for witchcraft related human rights violations» (Αποφασιστικό βήμα για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πρόσχημα τη μαγεία), και με ημερομηνία 28 Ιουλίου 2017 και τίτλο «Tanzania: Reported attacks against persons with albinism decline, but root causes still rife in rural areas – UN expert» (Τανζανία: Οι αναφορές για επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό μειώνονται αλλά τα βαθύτερα αίτια παραμένουν στις αγροτικές περιοχές – Εμπειρογνώμων του ΟΗΕ),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (ΓΣΟΗΕ) 69/170, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της ΓΣΟΗΕ 70/229, με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τα άτομα με αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 263 της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών (ACHPR), με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόληψη των επιθέσεων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το περιφερειακό σχέδιο δράσης με σκοπό να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό στην Αφρική για την περίοδο 2017-2021, και το σχετικό ψήφισμα 373 της ACHPR, με ημερομηνία 22 Μαΐου 2017,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ, με ημερομηνία 18 Δεκεμβρίου 1992, για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλφισμός είναι κληρονομική γενετική πάθηση που πλήττει περίπου ένα στα 20 000 άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο, και ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό ατόμων στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, και ειδικότερα την Τανζανία, το Μαλάουι και το Μπουρούντι, που έχουν τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ατόμων με αλφισμό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη απειλή για τα άτομα με αλφισμό στο μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής προέρχεται από τις πλάνες δοξασίες και προλήψεις σχετικά με την κατάσταση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσφαλμένη σύνδεση μεταξύ αλφισμού και μαγικών δυνάμεων αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για τα άτομα με αλφισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτού του είδους οι μύθοι ενθαρρύνουν τη βία και το εμπόριο μελών του σώματός τους, που υποτίθεται ότι φέρνουν τύχη, υγεία και πλούτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αλφισμό υφίστανται βιασμούς, λόγω της εσφαλμένης αντίληψης ότι οι σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους μπορεί να θεραπεύσουν το HIV/AIDS·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν αναφερθεί πάνω από 600 επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, αν και αυτό είναι πιθανότατα υποεκτίμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές έχουν καταστεί πολύ πιο συχνές τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο Μαλάουι, στην Τανζανία και στη Μοζαμβίκη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 σημειώθηκαν 172 φόνοι και 276 άλλες δολοφονικές επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό σε 25 αφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το έτος, εκτός από το Μαλάουι, επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό έχουν επίσης αναφερθεί στο Μπουρούντι, στη Μοζαμβίκη, στη Ζάμπια και στην Τανζανία, όπου η πλειονότητα των θυμάτων λέγεται ότι ήταν παιδιά·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την αρχή του 2017, νέο κύμα δολοφονιών και επιθέσεων με στόχο άτομα με αλφισμό τροφοδοτήθηκε από συστημικές αδυναμίες στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης του Μαλάουι, που αφήνουν τα μέλη αυτής της ευάλωτης ομάδας στο έλεος εγκληματικών συμμοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουαρίου 2017, τουλάχιστον δύο άτομα με αλφισμό έχουν δολοφονηθεί, ενώ επτά άλλα έχουν αναφέρει εγκλήματα όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας ή απαγωγής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας στη Μαλάουι το 2016, όπως οι μεταρρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα και του νόμου περί ανατομίας, δεν εμπόδισε την αναζωπύρωση των δολοφονιών και επιθέσεων κατά της ευάλωτης αυτής ομάδας, κυρίως λόγω της μη ικανοποιητικής επιβολής του νόμου και των ασθενών δικαστικών ικανοτήτων, αλλά και άλλων βασικών αιτιών που μεταξύ άλλων συνδέονται με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα οι δράστες να προσάγονται σπάνια ενώπιον της δικαιοσύνης ή να καταδικάζονται·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αλφισμό αντιμετωπίζουν ακραίες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κυμαίνονται από παρενοχλήσεις, διώξεις, διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι απαγωγές, βιασμούς και δολοφονίες·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά με αλφισμό είναι άτομα ιδιαίτερα ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βρέφη εγκαταλείπονται ως συνέπεια της κατάστασής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση των παιδιών πάσχει λόγω των εκφοβισμών, του στιγματισμού και του γενικότερου φόβου επιθέσεων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας έχει αναλάβει σοβαρή και χειροπιαστή δράση για την αντιμετώπιση της μαγείας στη χώρα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναστολή των αδειών παραδοσιακών θεραπευτών και πολυάριθμες συλλήψεις γιατρών-μάγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόεδρος της Τανζανίας όρισε το 2008 το πρώτο μέλος του κοινοβουλίου με αλφισμό και τον Δεκέμβριο του 2015 τον πρώτο αλφικό αναπληρωτή υπουργό·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία και η Κένυα έχουν εγκρίνει σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση επιθέσεων, με επίκεντρο την προώθηση της δημόσιας εκπαίδευσης σχετικά με τον αλφισμό και την αύξηση της συνειδητοποίησης του ζητήματος μεταξύ των οικογενειών και των κοινοτήτων, διασφαλίζοντας την προστασία και την κοινωνική πρόνοια για τα άτομα με αλφισμό, κατοχυρώνοντας τη νομική τους συνδρομή, τη διαδικαστική ταχύτητα και την πρόληψη των επιθέσεων, καθώς και τη διάδοση και τη δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων ως μέσο αποτροπής και διεξάγοντας περαιτέρω έρευνα για τη βελτίωση των μέτρων που εντοπίζονται στον σχεδιασμό και τη στήριξη της τεκμηριωμένης χάραξης πολιτικής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Ιούνιο του 2017 η ACHPR ενέκρινε το περιφερειακό σχέδιο δράσης με σκοπό να τεθεί τέλος στις επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό, για την περίοδο 2017-2021, το οποίο εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ και διάφορους περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το σχέδιο δράσης έχει σκοπό να ενθαρρύνει τις κοινές προσπάθειες και δράσεις για την καταπολέμηση της βίας κατά των ατόμων με αλφισμό και για την προστασία των δικαιωμάτων τους και των οικογενειών τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αυξανόμενη διεθνή προβολή και την ψήφιση νέας νομοθεσίας στις χώρες στις οποίες υπάρχει το πρόβλημα, οι διώξεις και οι καταδίκες παραμένουν ελάχιστες και τα εγκλήματα και τα βασανιστήρια εξακολουθούν να διαπράττονται υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας σε πολλές αφρικανικές χώρες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δολοφονίες, οι ακρωτηριασμοί, οι διακρίσεις, η παρενόχληση και ο στιγματισμός έχουν εκτοπίσει εκατοντάδες άτομα αλφισμό σε προσωρινούς προσφυγικούς καταυλισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στα άτομα με αλφισμό, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη, μεταξύ άλλων η προληπτική φαρμακευτική αγωγή για τον καρκίνο του δέρματος, περιορίζεται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αλφισμό, τα οποία προβλήματα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν με την ανάπτυξη ιατρικών εγκαταστάσεων και γνώσεων στην περιοχή·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια ή ακόμη και μόνιμη ψυχοκοινωνική βλάβη από τον διά βίου φόβο και διακρίσεις·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2015 ο ΟΗΕ όρισε τον πρώτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αλφισμό, τον Ikponwosa Ero, και κήρυξε επίσημα την 13η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εκστρατείες υποστήριξης για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό και υποστηρίζει τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών για την καταπολέμηση των δολοφονιών ατόμων με αλφισμό·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αλφισμό πλήττονται δυσανάλογα από τη φτώχεια, λόγω της βίας, των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις διαρκείς και ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις και διώξεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως μετά την πρόσφατη έξαρση βίας στο Μαλάουι· καταδικάζει σθεναρά όλες τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους ακρωτηριασμούς και άλλες απάνθρωπες και ταπεινωτικές συμπεριφορές που υφίστανται τα άτομα με αλφισμό και εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων· καταδικάζει επίσης το κερδοσκοπικό εμπόριο μελών του σώματος ατόμων με αλφισμό·

2.  διατηρεί σοβαρές ανησυχίες που η θέσπιση αυστηρότερης νομοθεσίας στο Μαλάουι δεν εμπόδισε την πρόσφατη αναζωπύρωση σε επιθέσεις εναντίον ατόμων με αλφισμό· χαιρετίζει τις μεταρρυθμίσεις του Ποινικού Κώδικα και του νόμου περί ανατομίας· καλεί, ωστόσο, τις αρχές του Μαλάουι να διερευνήσουν πλήρως την πρόσφατη έξαρση των εγκλημάτων κατά ατόμων με αλφισμό και να προσαγάγει τους δράστες τέτοιων εγκλημάτων ενώπιον της δικαιοσύνης·

3.  υπενθυμίζει ότι πρωταρχική ευθύνη του κράτους είναι να προστατεύει τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, και καλεί την κυβέρνηση του Μαλάουι να προσφέρει αποτελεσματική προστασία στα άτομα με αλφισμό, ώστε να διαφυλαχθεί το δικαίωμά τους στη ζωή και στην προσωπική ασφάλεια, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του Μαλάουι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  καλεί τις αρχές του Μαλάουι να ενεργήσουν προληπτικά εναντίον κάθε εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται σε πρακτικές μαγείας και εμπορίας ανθρώπων, να δώσουν στην αστυνομία επαρκή κατάρτιση και πόρους, να διερευνήσουν διεξοδικά τα εγκλήματα που σχετίζονται με αλφισμό, να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία, καθώς και να επιδιώξουν, κατά προτεραιότητα, τη διεθνή στήριξη για τη διενέργεια αμερόληπτων και ουσιαστικών ερευνών για όλες τις καταγγελλόμενες επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό, ώστε οι υπαίτιοι να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και να λογοδοτούν·

5.  καλεί τις αφρικανικές χώρες να επεκτείνουν τη νομοθεσία όπου είναι απαραίτητο, ώστε να ποινικοποιήσουν την κατοχή και διακίνηση των ανθρώπινων μελών·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μαλάουι να μεριμνήσει για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με αλφισμό, εξασφαλίζοντάς τους ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης· υπενθυμίζει ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για τα άτομα με αλφισμό, πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί· ζητεί να γίνουν σημαντικότερες επενδύσεις στη δημιουργία των κατάλληλων κοινωνικών, υγειονομικών συμβουλευτικών δομών για τα θύματα, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, και να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση στις ιατρικές και ψυχολογικές ανάγκες τους· εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές που να διευκολύνουν την επανένταξή τους στις κοινότητές τους·

7.  υπογραμμίζει ότι η γενικότερη έλλειψη κατανόησης και ενημέρωσης στον τομέα της υγείας σχετικά με τον αλφισμό τείνει να επιδεινώνει την κατάσταση υγείας των ατόμων με αλφισμό· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· θεωρεί ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να λάβουν κατάρτιση που θα το ευαισθητοποιήσει απέναντι στον αλφισμό· ζητεί βελτίωση της επιμόρφωσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων στο θέμα του αλφισμού και καλεί τις αρχές του Μαλάουι να διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων με αλφισμό στην εκπαίδευση και την άσκηση του σχετικού τους δικαιώματος·

8.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση της Τανζανίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αλφισμό και την απόφασή της να θέσει εκτός νόμου τους γιατρούς-μάγους επιδιώκοντας τον τερματισμό των δολοφονιών ατόμων με αλφισμό, μολονότι αναγνωρίζει ότι είναι πολύ λίγες οι υποθέσεις που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη· επιπλέον, εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη Μοζαμβίκη, την Κένυα και τη Νιγηρία·

9.  πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων αυτών των διακρίσεων και της βίας κατά των ατόμων με αλφισμό μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης· τονίζει τον καίριο ρόλο των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πληθυσμού και στην κατάρριψη των μύθων και των προκαταλήψεων για τον αλφισμό·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα παιδιά με αλφισμό, άτομα περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας, της ανασφάλειας και της απομόνωσης· εμμένει στην άποψη ότι όλα τα θύματα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη και ότι πρέπει να εφαρμοστούν επαρκείς πολιτικές, ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξή τους στις κοινότητές τους·

11.  καλεί τις αρχές των χωρών που πλήττονται να δεσμευθούν, σε συνεργασία με τους διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, στην αντιμετώπιση των επιβλαβών δεισιδαιμονιών, που διαιωνίζουν τη στοχοθέτηση των ατόμων με αλφισμό, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου μελών ατόμων με αλφισμό, επανεξετάζοντας υποθέσεις εικαζόμενης σύλησης τάφων, ανιχνεύοντας και εντοπίζοντας την πηγή της ζήτησης τα εν λόγω ανθρώπινα μέλη, ώστε οι «κυνηγοί ατόμων με αλφισμό» να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

12.  υπενθυμίζει ότι η βία εις βάρος ατόμων με αλφισμό έχει συχνά διασυνοριακό χαρακτήρα και εμμένει στην ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας επί του θέματος· επιδοκιμάζει ως εκ τούτου όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος ατόμων με αλφισμό και, ιδίως, την πρόσφατη έγκριση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για τον αλφισμό για την περίοδο 2017-2021 από την Αφρικανική Ένωση και τον ΟΗΕ, το οποίο είναι θετικό και απτό σημάδι δέσμευσης των αφρικανών ηγετών· ζητεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή του·

13.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους έναντι των χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικά τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τις συγκεκριμένες ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αλφισμό, με βάση τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη, παρέχοντας την απαραίτητη οικονομική και τεχνική συνδρομή·

14.  ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων και του έργου παρακολούθησης των αντιπροσωπειών της, και να συνεχίσει να προωθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία και την κοινωνική τους ένταξη·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Μαλάουι και της Τανζανίας, την Αφρικανική Ένωση και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0314.
(2) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 94.


Οι υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov και του δημοσιογράφου Mykola Semena
PDF 434kWORD 56k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τις υποθέσεις των ηγετών των Τατάρων της Κριμαίας Akhtem Chiygoz και Ilmi Umerov καθώς και του δημοσιογράφου Mykola Semena (2017/2869(RSP))
P8_TA(2017)0382RC-B8-0545/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ - Ουκρανίας,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και την Κριμαία, σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και, ειδικότερα, το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(1), το ψήφισμά του της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και ιδίως τους Τατάρους της Κριμαίας(2), το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας(3) και το ψήφισμά του της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τους Ουκρανούς κρατούμενους στη Ρωσία και την κατάσταση στην Κριμαία(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Υπηρεσίας του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της 25ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσωρινώς κατεχόμενη Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης (Ουκρανία),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 68/262 της 27ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας» και το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 71/205 της 19ης Δεκεμβρίου 2016 με τίτλο «Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και στη Σεβαστούπολη (Ουκρανία)»,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Συμβουλίου για συνέχιση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία σε σχέση με την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας,

–  έχοντας υπόψη το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, ειδικότερα, τις διατάξεις του περί κατεχόμενων εδαφών και τη μεταχείριση και προστασία των αμάχων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αξιόπιστες εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και η πιο πρόσφατη από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μαρτυρούν την αυξανόμενη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, σε βάρος εκπροσώπων των Τατάρων της Κριμαίας, δημοσιογράφων, εργαζομένων στα ΜΜΕ, bloggers και απλών ανθρώπων που εκφράζονται κατά της ρωσικής κατοχής ή απλά προσπαθούν να τεκμηριώσουν τις θηριωδίες των de facto αρχών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών της 25ης Σεπτεμβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην προσωρινώς κατεχόμενη Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και την πόλη της Σεβαστούπολης (Ουκρανία), αναφέρει ότι «τεκμηριώθηκαν σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, καταναγκαστικές εξαφανίσεις, κακομεταχείριση και βασανιστήρια και τουλάχιστον μία εξωδικαστική εκτέλεση»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ilmi Umerov, επικεφαλής των Τατάρων της Κριμαίας και αναπληρωτής πρόεδρος της Mejlis, καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση επειδή εξέφρασαν τη διαφωνία του κατά της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας, σύμφωνα με το άρθρο 280.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα, σχετικά με «δημόσιες προσκλήσεις για δράση με στόχο την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Akhtem Chiygoz, αναπληρωτής πρόεδρος της Mejlis, καταδικάστηκε, στις 26 Φεβρουαρίου 2014, σε οκταετή φυλάκιση για «διοργάνωση μαζικών αναταραχών»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στον δημοσιογράφο Mykola Semena επεβλήθη ποινή φυλάκισης διόμιση ετών με αναστολή, με τριετή απαγόρευση άσκησης δημοσιογραφικών εργασιών βάσει του άρθρου 280.1 του ρωσικού ποινικού κώδικα σχετικά με «δημόσιες προσκλήσεις για δράση με στόχο την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ρωσίας»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου αποδεικνύει ότι το δικαστικό σύστημα χρησιμοποιείται ως πολιτικό εργαλείο για την καταστολή όσων αντιστέκονται στη ρωσική προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε διάφορες περιπτώσεις αναφέρθηκαν απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, καθώς και χρήση των βασανιστηρίων και λοιπών μορφών σκληρής και ταπεινωτικής μεταχείρισης σε χώρους κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια έχουν χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος για την απόκτηση ψευδών ενοχοποιητικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν διερευνηθεί καταλλήλως μέχρι σήμερα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Κριμαία, πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες απαλλοτριώσεις δημόσιας και ιδιωτικής ιδιοκτησίας χωρίς αποζημίωση ή σεβασμό των διατάξεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που προστατεύουν την ιδιοκτησία από κατασχέσεις ή καταστροφές·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιθώρια λειτουργίας της κοινωνίας των πολιτών στην Κριμαία έχουν συρρικνωθεί σημαντικά καθώς μέσα ενημέρωσης έχουν κλείσει, επηρεάζοντας δυσανάλογα την ταταρική κοινότητα της Κριμαίας, το δικαίωμά τους στην ενημέρωση και το δικαίωμά τους να διατηρούν τον πολιτισμό και την ταυτότητά τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι παράνομη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές συμφωνίες που υπέγραψαν τόσο η Ρωσική Ομοσπονδία όσο και η Ουκρανία, ιδίως τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 και τη Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 1997 μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της προσάρτησης η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για την προστασία του λαού και των πολιτών της Κριμαίας μέσω των de facto αρχών που υπάρχουν στην περιοχή·

1.  καταδικάζει την καταδίκη του Ilmi Umerov, επικεφαλής των Τατάρων της Κριμαίας, καθώς και του αντιπροέδρου της Mejlis, Akhtem Chiygoz, και του δημοσιογράφου Mykola Semena· ζητεί την ακύρωση των καταδικαστικών αποφάσεων και την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του κ. Umerov και του κ. Chiygoz και την άμεση και άνευ όρων απαλλαγή από όλες τις κατηγορίες του κ. Semena·

2.  καταδικάζει έντονα τις σκληρές καταδίκες που επεβλήθησαν στους ηγέτες της ταταρικής κοινότητας της Κριμαίας και άλλων που αντιτίθενται στη ρωσική προσάρτηση, όπως των Uzair Abdullaev, Teymur Abdullaev, Zevri Abseutov, Rustem Abiltarov, Muslim Aliyev, Refat Alimov, Ali Asanov, Volodymyr Balukh, Enver Bekirov, Oleksiy Bessarabov, Hlib Shabliy, Oleksiy Chirniy, Mustafa Degermenji, Emil Dzhemadenov, Arsen Dzheparov, Volodymyr Dudka, Pavlo Gryb, Rustem Ismailov, Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Andriy Kolomiyets, Oleksandr Kolchenko, Oleksandr Kostenko, Emir-Usein Kuku, Sergey Litvinov, Enver Mamutov, Remzi Memethov, Yevhen Panov, Yuri Primov, Volodymyr Prisich, Ferat Sayfullayev, Eider Saledinov, Oleg Sentsov, Vadym Siruk, Oleksiy Stogniy, Redvan Suleymanov, Roman Sushchenko, Mykola Shiptur, Dmytro Shtyblikov, Viktor Shchur, Rustem Vaitov, Valentyn Vygovsky, Andriy Zakhtey και Ruslan Zeytullaev, με κωμικές δικαστικές διαδικασίες και αμφισβητήσιμες κατηγορίες· ζητεί την ακύρωση των δικαστικών αποφάσεων και την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων·

3.  καταδικάζει τις πολιτικές διακρίσεων που επέβαλαν οι αποκαλούμενες αρχές κατά της τοπικής κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας, την παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας τους, τον εντεινόμενο εκφοβισμό στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική ζωή αυτής της κοινότητας και όλων εκείνων που αντιτίθενται στη ρωσική προσάρτηση·

4.  θεωρεί ότι τα δικαιώματα των Τατάρων της Κριμαίας έχουν παραβιαστεί σοβαρά με την απαγόρευση των δραστηριοτήτων της Mejlis και την κήρυξή της ως εξτρεμιστικής οργάνωσης στις 26 Απριλίου 2016, καθώς και με την απαγόρευση εισόδου των ηγετών της στη χερσόνησο· επαναλαμβάνει έντονα την έκκλησή του για άμεση ακύρωση των σχετικών αποφάσεων και των αποτελεσμάτων τους και τη συμμόρφωση με την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για τα προσωρινά μέτρα στις προσφυγές που υπέβαλε η Ουκρανία κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 19 Απριλίου 2017, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να «απόσχει από τη διατήρηση ή επιβολή περιορισμών στην ικανότητα της Ταταρικής κοινότητας της Κριμαίας να διαφυλάξει τα αντιπροσωπευτικά της όργανα, συμπεριλαμβανομένης της Mejlis»·

5.  υπενθυμίζει ότι η πραγματικότητα της καταστολής και της εφαρμογής της νομοθεσίας για τον εξτρεμισμό, την τρομοκρατία και τα αποσχιστικά κινήματα, έχει οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας, με ευρείες παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου και του συνεταιρίζεσθαι, ενώ η αναγκαστική επιβολή της ρωσικής υπηκοότητας έχει γίνει συστηματική και οι θεμελιώδεις ελευθερίες δεν διασφαλίζονται στη χερσόνησο της Κριμαίας· ζητεί την αναστολή της νομοθεσίας που εισάγει διακρίσεις και τονίζει την επείγουσα ανάγκη λογοδοσίας για παραβιάσεις και καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο·

6.  καταδικάζει έντονα την επικρατούσα πρακτική των μεταγωγών κρατουμένων σε απομακρυσμένες περιοχές της Ρωσίας, καθώς η πρακτική αυτή παρεμποδίζει σοβαρά την επικοινωνία τους με τις οικογένειές τους και τους φίλους τους και την ικανότητα παρακολούθησης της κατάστασής τους από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η πρακτική αυτή παραβιάζει την ισχύουσα ρωσική νομοθεσία και ειδικότερα το άρθρο 73 του ποινικού κώδικα, βάσει του οποίου οι ποινές πρέπει να εκτίονται στην περιοχή στην οποία διαμένουν οι κατάδικοι ή στην οποία εκδίδεται η καταδικαστική απόφαση·

7.  καλεί την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Ρωσία να παρακολουθήσουν στενά τις τρέχουσες δίκες και να δώσουν προσοχή στη μεταχείριση των κρατουμένων· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις αναφορές περί χρήσης κατασταλτικών ψυχιατρικών θεραπειών· αναμένει από την αντιπροσωπεία της ΕΕ, την ΕΥΕΔ και τις πρεσβείες των κρατών μελών να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς αυτές τις διαδικασίες και να επιδιώκουν την πρόσβαση σε αυτούς που κρατούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις δίκες τους·

8.  καλεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να εξετάσει όλες τις αιτήσεις αποκατάστασης από την Κριμαία με την υψηλότερη δυνατή προτεραιότητα, καθώς το εγχώριο ρωσικό δικαστικό σύστημα δεν μπορεί και δεν παρέχει ένδικα μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις·

9.  καταδικάζει την καταστολή των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης που εκπροσωπούν τις μειονοτικές κοινότητες και παροτρύνει τις ρωσικές αρχές να αποφύγουν να θέσουν νομικά και διοικητικά εμπόδια στη λειτουργία τους·

10.  ζητεί την απρόσκοπτη πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξειδικευμένων δομών του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη χερσόνησο της Κριμαίας, προκειμένου να διερευνηθεί η κατάσταση στη χερσόνησο και να δημιουργηθούν ανεξάρτητοι μηχανισμοί παρακολούθησης· υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες της Ουκρανίας για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Γενικής Συνέλευσης· καλεί την ΕΥΕΔ και τον ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα να παρακολουθούν αδιαλείπτως την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο της Κριμαίας και να τηρούν ενήμερο το Κοινοβούλιο·

11.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει σχέδια και ανταλλαγές που αποσκοπούν στη βελτίωση των επαφών μεταξύ των λαών, καθώς και εκείνων που προάγουν την οικοδόμηση της ειρήνης, την επίλυση συγκρούσεων, τη συμφιλίωση και τον διαπολιτισμικό διάλογο, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Κριμαίας· ενθαρρύνει την αποφυγή των γραφειοκρατικών εμποδίων και παροτρύνει πιο ευέλικτες προσεγγίσεις που θα επέτρεπαν την ευκολότερη πρόσβαση των διεθνών παρατηρητών στη χερσόνησο, συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών, με τη σύμφωνη γνώμη του Κιέβου και χωρίς αυτό να ερμηνευθεί ως αναγνώριση της προσάρτησης·

12.  υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να επιβληθούν περιοριστικά μέτρα σε όλα τα άτομα που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι άμεσα υπεύθυνοι για την απαγγελία κατηγοριών και την καταδίκη των Akhtem Chiygoz, Mykola Semena και Ilmi Umerov, ενώ αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες της ΕΕ και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις· επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην απόφαση της ΕΕ να απαγορεύσει εισαγωγές που προέρχονται από την Κριμαία και την εξαγωγή ορισμένων αγαθών και τεχνολογιών, τις επενδύσεις, το εμπόριο και τις υπηρεσίες στην Κριμαία·

13.  εκφράζει τη λύπη του για τη δυσχερή κατάσταση των παιδιών της Κριμαίας που μεγαλώνουν χωρίς τους πατεράδες τους, οι οποίοι στερούνται παράνομα την ελευθερία τους ως de facto πολιτικοί κρατούμενοι, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μεταφέρονται σε μακρινά τμήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας· θεωρεί ότι πρόκειται για καταφανή παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των διεθνών δεσμεύσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Παιδιών· καλεί τις ρωσικές αρχές και τις de facto αρχές της Κριμαίας να επιτρέψουν τακτική επαφή των προαναφερθέντων προσώπων με τα μέλη των οικογενειών τους, ιδίως με τους ανήλικους·

14.  υπενθυμίζει στις ρωσικές αρχές ότι, με την εκ των πραγμάτων ιδιότητά τους ως δύναμη κατοχής που ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην Κριμαία, είναι πλήρως υπεύθυνες για την προστασία των πολιτών της Κριμαίας από αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα και υπό την ίδια ιδιότητα δεσμεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο να διασφαλίσουν την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο·

15.  υποστηρίζει την κυριαρχία, την ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει την παράνομη προσάρτηση της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της Σεβαστούπολης στη Ρωσική Ομοσπονδία· υποστηρίζει την πολιτική της ΕΕ και των κρατών μελών της να μην αναγνωρίσουν την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας και να επιβάλουν περιοριστικά μέτρα σε σχέση με αυτό· εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη συνεχιζόμενη ευρείας κλίμακας στρατιωτικοποίηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσία, η οποία απειλεί την περιφερειακή και πανευρωπαϊκή ασφάλεια·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ουκρανίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, των Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, της Mejlis του Ταταρικού Λαού της Κριμαίας και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0018.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0043.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0218.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0087.


Κατάσταση στις Μαλδίβες
PDF 413kWORD 55k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες (2017/2870(RSP))
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις Μαλδίβες, και ειδικότερα τα ψηφίσματα της 16ης Σεπτεμβρίου 2004(1), της 30ής Απριλίου 2015(2) και της 17ης Δεκεμβρίου 2015(3),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), στο οποίο οι Μαλδίβες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών του 1981 σχετικά με την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία και την πίστη,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948, ειδικότερα τα άρθρα 2, 7 και 19 αυτής,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. António Guterres, της 27ης Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της αποστολής στην 5η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΕ-Μαλδίβων της 8ης και 9ης Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που εξέδωσε στις 25 Ιουλίου 2017 η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στις Μαλδίβες, από κοινού με τις πρεσβείες των κρατών μελών και τις πρεσβείες του Καναδά, της Νορβηγίας, της Ελβετίας και των ΗΠΑ που είναι διαπιστευμένες στις Μαλδίβες, σχετικά με την κατάσταση στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 14ης Μαρτίου 2016 του Εκπροσώπου Τύπου της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την καταδίκη του πρώην προέδρου των Μαλδίβων Mohamed Nasheed,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 3ης Αυγούστου 2017 της Ειδικής Εισηγήτριας του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις κυρίας Agnès Callamard, σχετικά με την «επικείμενη» επανέναρξη των εκτελέσεων στις Μαλδίβες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με τις Μαλδίβες και ότι εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι τουρίστες ταξιδεύουν κάθε χρόνο στις Μαλδίβες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες έχει επιδεινωθεί δραματικά μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές του 2008 και μετά την εκδίωξη, το 2012, του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου, Mohamed Nasheed·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και ατομικές ελευθερίες έχουν διαβρωθεί, οι ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν συλληφθεί αυθαίρετα, τα μέσα ενημέρωσης έχουν δεχθεί επιθέσεις, ο δε αυξανόμενος θρησκευτικός συντηρητισμός ευθύνεται για την υποχώρηση της θρησκευτικής ελευθερίας και της ανεξιθρησκείας όσο ο Πρόεδρος Abdulla Yameen, πρώην ηγέτης του Προοδευτικού Κόμματος Μαλδίβων και η κυβέρνησή του επιδιώκουν να αδράξουν σφιχτότερα την εξουσία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Αυγούστου 2017 οι δυνάμεις ασφαλείας έκλεισαν με τη βία το Κοινοβούλιο (Majlis) στο πλαίσιο, όπως περιγράφουν βουλευτές της αντιπολίτευσης, μιας προσπάθειας να παρεμποδιστεί η πρόταση καθαίρεσης του προέδρου του Κοινοβουλίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν αύξηση των απειλών και επιθέσεων από τις αρχές, από την αστυνομία και από εξτρεμιστικές ομάδες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2015 ο Mohamed Nasheed, πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρόεδρος των Μαλδίβων, καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκιση κατηγορούμενος για τρομοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι επί 85 μελών του κοινοβουλίου, 12 μέλη της αντιπολίτευσης έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, σε τρία τουλάχιστον έχουν κατασχεθεί τα διαβατήριά τους, και ένα τουλάχιστον παραμένει αυθαίρετα υπό κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές έχουν προγραμματιστεί για το 2018·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες για την ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη στις Μαλδίβες, η οποία με την πάροδο του χρόνου κάνει κατάχρηση των εξουσιών της και ενεργεί υπέρ του κυβερνώντος κόμματος και κατά των πολιτικών της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη εξακολουθεί να μην είναι εγγυημένο, όταν οι σχετικές βασικές αρχές αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία του κράτους δικαίου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Αυγούστου 2016 το Κοινοβούλιο των Μαλδίβων ενέκρινε τον «Νόμο περί προστασίας της τιμής και υπόληψης και της ελευθερίας της έκφρασης», που επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης και δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να ανακαλεί ή να αναστέλλει τις άδειες των ραδιοτηλεοπτικών φορέων, των εντύπων, των ιστότοπων και άλλων πηγών ενημέρωσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2016 ο Πρόεδρος των Μαλδίβων επικύρωσε μια σειρά από τροπολογίες στο Νόμο περί της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, που περιορίζουν τους εγκεκριμένους χώρους για νόμιμες διαμαρτυρίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ότι σύμφωνα με την επιτροπή της διακοινοβουλευτικής ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα των βουλευτών, οι Μαλδίβες είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις παγκοσμίως όσον αφορά τις επιθέσεις κατά βουλευτών της αντιπολίτευσης, στην οποία οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης αποτελούν συστηματικά αντικείμενο εκφοβισμών, συλλήψεων και φυλακίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, η ελευθερία του συνέρχεσθαι και ο δημοκρατικός πλουραλισμός, τελούν υπό διαρκώς αυξανόμενη απειλή, ενώ εκατοντάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συλλαμβάνονται και τους απαγγέλλονται κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν κατά των πολιτικών αντιπάλων του προέδρου Yameen πιθανόν να έχουν πολιτικά κίνητρα·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Yameen έχει επανειλημμένα διακηρύξει την πρόθεσή του να επαναφέρει την πρακτική των νομιμοποιημένων από το κράτος εκτελέσεων, τερματίζοντας ένα μορατόριουμ 60 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού είκοσι κράτη έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή και επτά άλλα είναι στην πράξη υπέρ της κατάργησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 20 τουλάχιστον άτομα έχουν καταδικαστεί στην ποινή του θανάτου στις Μαλδίβες, εκ των οποίων τα πέντε τουλάχιστον ήταν κάτω των 18 ετών τη στιγμή της σύλληψής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των Μαλδίβων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, επιτρέπει να καταδικάζονται οι ανήλικοι στην ετεροχρονισμένη θανατική ποινή η οποία εκτελείται όταν ο ανήλικος συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις έχει καλέσει την Κυβέρνηση των Μαλδίβων να μην ξαναρχίσει τις εκτελέσεις·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις, και πιο συγκεκριμένα στις περιπτώσεις των Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath και Mohamed Nabeel, το Ανώτατο Δικαστήριο των Μαλδίβων επιβεβαίωσε τις θανατικές ποινές μετά από δίκες όπου δεν τηρήθηκαν τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τρεις κινδυνεύουν άμεσα να εκτελεστούν·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διεθνής Επιτροπή Νομικών καταδίκασε πρόσφατα την αναστολή της άδειας 56 Μαλδιβιανών δικηγόρων, που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο των εν ενεργεία δικηγόρων της χώρας, και που όλοι έχουν συμμετάσχει σε εκκλήσεις για δικαστικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν επίσης ανησυχίες για τον αυξανόμενο ριζοσπαστικό ισλαμιστικό ακτιβισμό και για τον αριθμό των ριζοσπαστικοποιημένων νεαρών ανδρών και γυναικών που εικάζεται ότι έχουν ενταχθεί στο IS/Da’esh·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μπλόγκερ και έντονος επικριτής της κυβέρνησης, Yameen Rasheed, δολοφονήθηκε στις 23 Απριλίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δημοσιογράφος Ahmen Rilwan αγνοείται από τον Αύγουστο 2014 και υπάρχουν φόβοι ότι είναι νεκρός· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012 ο μπλόγκερ Ismail Rasheed μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε·

1.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την επιδεινούμενη κατάσταση στον τομέα των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες και για την όλο και πιο αυταρχική εξουσία του Προέδρου Abdulla Yameen και της κυβέρνησής του, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα φόβου και να κινδυνεύουν τα όσα κέρδισε η χώρα τα τελευταία χρόνια στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, ειδικά εν όψει των εκλογών που θα γίνουν το 2018·

2.  καταδικάζει την έγκριση, το 2016, του Νόμου περί δυσφήμισης και ελευθερίας της έκφρασης, που επιδιώκει την πάταξη της ελευθερίας της έκφρασης, όπως καταδικάζει και τις τροπολογίες του 2016 στον Νόμο περί ελευθερίας του συνέρχεσθαι, που περιορίζουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι· καλεί την Κυβέρνηση των Μαλδίβων να ευθυγραμμίσει όλους τους εθνικούς νόμους με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καταργήσει ή να μεταρρυθμίσει τους προαναφερθέντες νόμους·

3.  θεωρεί λυπηρή την καταστολή σε βάρος τω πολιτικών αντιφρονούντων στις Μαλδίβες και καλεί την Κυβέρνηση να άρει όλες τις κατηγορίες σε βάρος του πρώην προέδρου Mohamed Nasheed και να απελευθερώσει αμέσως και χωρίς όρους όλους εκείνους που κρατούνται για πολιτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του Jumhoory Party, Qasim Ibrahim· υπενθυμίζει στην Κυβέρνηση τις διεθνείς υποχρεώσεις της σε ό,τι αφορά το σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων δυνάμει του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, που περιλαμβάνει και τις ελάχιστες εγγυήσεις για μια δίκαιη δίκη·

4.  καλεί το Ανώτατο Δικαστήριο των Μαλδίβων να ακυρώσει αμέσως την ανάκληση της άδειας των 56 δικηγόρων που επεβλήθη τον Σεπτέμβριο του 2017 και που ισχύει ακόμη· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Κυβέρνηση να εγγυηθεί την πλήρη ανεξαρτησία και αμεροληψία της δικαιοσύνης και να εγγυηθεί σε όλους τους πολίτες το δικαίωμα σε δίκαιη και διαφανή αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη, ελεύθερα από πολιτικές επιρροές·

5.  επαναλαμβάνει τη σταθερή αντίθεση της ΕΕ στη θανατική ποινή σε όλες τις περιπτώσεις και χωρίς καμία εξαίρεση· ζητεί την καθολική κατάργηση της θανατικής ποινής· καταδικάζει απερίφραστα την εξαγγελθείσα επαναφορά της θανατικής ποινής στις Μαλδίβες και καλεί την Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο των Μαλδίβων να σεβαστούν το μορατόριουμ στη θανατική ποινή το οποίο ισχύει εδώ και πάνω από 60 χρόνια·

6.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ζητήσουν δημόσια τον Πρόεδρο Yameen και την Κυβέρνηση των Μαλδίβων να επανεξετάσουν όλες τις περιπτώσεις θανατικής ποινής, ώστε να διασφαλίσουν το σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων για δίκαιη δίκη· καλεί την Κυβέρνηση να ανακαλέσει αμέσως όλες τις θανατικές ποινές σε βάρος ανηλίκων και να απαγορεύσει την εκτέλεση ανηλίκων εγκληματιών·

7.  εκτιμά πως ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών στις Μαλδίβες είναι μέσα από μια διαδικασία ειλικρινούς διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και των άλλων ηγετών της κοινωνίας·

8.  καλεί την Κυβέρνηση των Μαλδίβων να σέβεται και να υποστηρίζει πλήρως το δικαίωμα διαμαρτυρίας, συνεταιρίζεσθαι και συνέρχεσθαι, την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της θρησκείας και της πίστης, ανεξάρτητα από τη θρησκεία της πλειονότητας·

9.  καλεί την κυβέρνηση των Μαλδίβων να τερματίσει την ατιμωρησία των πολιτοφυλάκων που χρησιμοποίησαν βία εναντίον ατόμων που πρέσβευαν την θρησκευτική ανοχή, εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, εναντίον των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών·

10.  καταδικάζει το δια της βίας κλείσιμο του Μαλδιβιανού Κοινοβουλίου (Majlis) και την παρενόχληση, τον εκφοβισμό και τη σύλληψη εκλεγμένων μελών του Κοινοβουλίου·

11.  καταδικάζει το συνεχιζόμενο εκφοβισμό και τις απειλές σε βάρος δημοσιογράφων, μπλόγκερ και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις Μαλδίβες, τις συλλήψεις δημοσιογράφων και τις επιδρομές εναντίον δημοσιογράφων και την αναγκαστική παύση λειτουργίας ειδησεογραφικών οργανώσεων·

12.  καλεί την Κυβέρνηση να εγγυηθεί την αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση του θανάτου του Yameen Rasheed και την απαγωγή του Ahmed Rilwan, ώστε να εντοπισθούν όλοι οι υπαίτιοι και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

13.  καλεί τις Μαλδιαβιανές αρχές να μεριμνήσουν ώστε η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Μαλδίβων, η Εθνική Επιτροπή Ακεραιότητας και οι εκλογικές επιτροπές να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις· καλεί την Κυβέρνηση των Μαλδίβων να συνεργαστεί πλήρως με τους μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Διαδικασιών και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

14.  καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για την προαγωγή του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών στις Μαλδίβες, μεταξύ άλλων και εξετάζοντας το ενδεχόμενο επιβολής προσωρινών προσωπικών στοχοθετημένων κυρώσεων κατά εκείνων που υπονομεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην Κυβέρνηση των Μαλδίβων.

(1) ΕΕ C 140 E της 9.6.2005, σ. 165.
(2) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 60.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0464.


Ενισχυμένη συνεργασία: Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ***
PDF 373kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (09941/2017 – C8-0229/2017 – 2013/0255(APP))
P8_TA(2017)0384A8-0290/2017

(Ειδική νομοθετική διαδικασία - έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου (09941/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 86 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0229/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0290/2017),

1.  εγκρίνει την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές
PDF 478kWORD 72k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με τα σωφρονιστικά συστήματα και τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές (2015/2062(INI))
P8_TA(2017)0385A8-0251/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 6 και 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 19, 47, 48 και 49,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ) (άρθρα 3 και 8), τα πρωτόκολλα της ΕΣΔΑ και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1987 για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και τις εκθέσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής για την πρόληψη των βασανιστηρίων (CPT),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρα 3 και 5), το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (άρθρο 7), και τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που εγκρίθηκε στη Νέα Υόρκη στις 20 Νοεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τα παρακάτω Γενικά Σχόλια της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού: αριθ. 10 (2007) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος για ανηλίκους, αριθ. 13 (2011) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να είναι απαλλαγμένο από κάθε μορφή βίας και αριθ. 17 (2013) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού σε ανάπαυση, αναψυχή, παιχνίδι, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πολιτιστική ζωή και τέχνες (άρθρο 31),

–  έχοντας υπόψη τους ελάχιστους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταχείριση των κρατουμένων, καθώς και τις δηλώσεις και τις αρχές που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών· έχοντας υπόψη τους στοιχειώδεις κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους (Κανόνες του Πεκίνου) που έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση· έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη· έχοντας υπόψη τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως τη σύσταση CM/Rec (2006)2 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες, τη σύσταση CM/Rec (2006)13 σχετικά με την προσωρινή κράτηση, τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται και την εφαρμογή μέτρων κατά των καταχρηστικών πρακτικών, τη σύσταση CM/Rec (2008)11 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τους ανήλικους παραβάτες που υπόκεινται σε κυρώσεις ή μέτρα, τη σύσταση CM/Rec (2010)1 σχετικά με τους κανόνες περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη σύσταση CM/Rec (2017)3 σχετικά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τις κυρώσεις και τα μέτρα που εφαρμόζονται στην κοινότητα· επίσης, έχοντας υπόψη τις συστάσεις που ενέκρινε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 18ης Ιανουαρίου 1996 σχετικά με τις κακές συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1), της 17ης Δεκεμβρίου 1998 σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: διευθετήσεις και εναλλακτικές ποινές(2), της 25ης Νοεμβρίου 2009 για το πολυετές πρόγραμμα 2010-2014 σχετικά με τον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης («πρόγραμμα της Στοκχόλμης»)(3) και της 15ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στην ΕΕ(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών(5),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση(6) («μεταφορά φυλακισθέντων»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και αποφάσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής ή απόλυσης υπό όρους με σκοπό την εποπτεία των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων(7) («αναστολή και εναλλακτικές κυρώσεις»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση(8) («Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης»),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/800 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών(9),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ποινική κράτηση και τα εναλλακτικά προς την κράτηση μέτρα: Θεμελιώδη δικαιώματα κατά τις διασυνοριακές μεταφορές κρατουμένων μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον ευρωπαϊκό δικαστικό χώρο – Πράσινη Βίβλος για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης» (COM(2011)0327),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-404/15 και C-659/15 PPU, Pál Aranyosi και Robert Căldăraru,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και τη στρατολόγηση ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις(10), και το εγχειρίδιο του UNODC σχετικά με τη διαχείριση των βίαιων και εξτρεμιστών κρατουμένων και την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές(11)·

–  έχοντας υπόψη τη γραπτή δήλωση 0006/2011 της 14ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–   έχοντας υπόψη τις συμβάσεις, τις συστάσεις και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το σωφρονιστικό σύστημα,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον υπερπληθυσμό στις φυλακές,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec (2012)12 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τους αλλοδαπούς κρατουμένους, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 10 Οκτωβρίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση CM/Rec (2012)5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για το σωφρονιστικό προσωπικό, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 12 Απριλίου 2012,

–  έχοντας υπόψη το εγχειρίδιο για τις υπηρεσίες σωφρονισμού και δικαστικής επιτήρησης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και τον βίαιο εξτρεμισμό,

–  έχοντας υπόψη τις μελέτες του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Φυλακών «Από την εθνική πρακτική στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές: ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες για τη διοίκηση των φυλακών» (2013), και «Εθνικοί φορείς παρακολούθησης των συνθηκών που επικρατούν στις φυλακές και τα ευρωπαϊκά πρότυπα» (2015),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0251/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, στις φυλακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατούνταν περισσότερα από μισό εκατομμύριο άτομα – τόσο καταδικασθέντες που εξέτιαν την τελεσίδικη ποινή τους όσο και κατηγορούμενοι για τη διάπραξη αξιόποινης πράξης που τελούσαν σε προσωρινή κράτηση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης και η διοίκηση των φυλακών εμπίπτουν μεν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως και η Ένωση διαδραματίζει έναν αναγκαίο ρόλο όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων και τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα, τα οποία εγείρουν πραγματικά ζητήματα ασφάλειας στο ευρωπαϊκό έδαφος·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στις φυλακές, οι ενίοτε αναξιοπρεπείς και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης που επικρατούν σε ορισμένα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, σύμφωνα με εκθέσεις, όπως αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερπληθυσμός στις φυλακές συνιστά χρόνιο πρόβλημα στην Ένωση, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από το ένα τρίτο και πλέον των κρατών μελών και προκύπτει από εκθέσεις, όπως η τελευταία έκδοση των ετήσιων στατιστικών του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (SPACE) που δημοσιεύθηκε στις 14 Μαρτίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο υπερπληθυσμός συνιστά παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερπληθυσμός αποτελεί εμπόδιο για την έκδοση ή τη μεταφορά καταδικασθέντων λόγω επιφυλάξεων σχετικά με κακές συνθήκες κράτησης στο έδαφος του αιτούντος κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθεί να επιδεινώνεται σε σημείο που πολλές φυλακές να έχει καταστεί μη βιώσιμη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερπληθυσμός των φυλακών υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα των συνθηκών κράτησης, μπορεί να συμβάλει στη ριζοσπαστικοποίηση, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία και την καλή διαβίωση των κρατουμένων, αποτελεί εμπόδιο για την κοινωνική επανένταξη, και συμβάλλει σε ένα επισφαλές, πολύπλοκο και ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό των φυλακών·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην απόφασή του, της 6ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την υπόθεση Hirst κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επιβεβαίωσε ότι η γενική και αυτόματη απαγόρευση του δικαιώματος ψήφου των κρατουμένων είναι ασυμβίβαστη με τη δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην Πολωνία, το 2011, συμμετείχε στις εκλογές το 58,7 % των κρατουμένων με δικαίωμα ψήφου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αυστηρότητας των ποινών και μείωσης των ποσοστών εγκληματικότητας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εγκλεισμός σε φυλακές είναι ιδιαιτέρως ακατάλληλη λύση για ορισμένες κατηγορίες ευάλωτων ατόμων, όπως ανήλικοι, ηλικιωμένοι, έγκυες γυναίκες και άτομα με σοβαρή διανοητική και σωματική ασθένεια ή ανικανότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα αυτά χρειάζονται μια κατάλληλη εξατομικευμένη αντιμετώπιση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 37 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού προβλέπει ότι η κράτηση παιδιών «συνιστά μέτρο έσχατης ανάγκης και για διάρκεια όσο το δυνατόν βραχύτερη» και ότι «παιδιά και ενήλικοι κρατούνται χωριστά, εκτός αν το αντίθετο είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 20 % του συνολικού πληθυσμού των φυλακών το 2014 ήταν προσωρινά κρατούμενοι·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσωρινή κράτηση πρέπει να συνιστά μέτρο έσχατης ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά δεν πρέπει να κρατούνται σε περιβάλλον όπου υπόκεινται σε αρνητικές επιρροές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι ειδικές ανάγκες που συναρτώνται με το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο της φυλάκισης, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής κράτησης, θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε αιτιολογημένες βάσει του νόμου περιπτώσεις και θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε εναλλακτικές κυρώσεις – όπως περιορισμός κατ’ οίκον ή άλλα μέτρα – για περιπτώσεις κρατουμένων που δεν αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την κοινωνία, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η παραμονή τους σε ένα ανοικτό ή οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και η καλύτερη πρόσβασή τους σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιατρική περίθαλψη και επανένταξη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι δράστες πρέπει, κατ’ αρχήν, να έχουν πάντα το δικαίωμα πρόσβασης σε μέτρα εναλλακτικά της κράτησης ανεξάρτητα από το αδίκημα που έχουν διαπράξει·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης για το 2015, κατά μέσο όρο το 10,8 % των κρατουμένων σε ευρωπαϊκές φυλακές είναι αλλοδαποί, ποσοστό που το 2014 ανερχόταν στο 13,7 %, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ συχνά τελούν υπό προσωρινή κράτηση, επειδή ο κίνδυνος διαφυγής στη δική τους περίπτωση υποτίθεται ότι είναι μεγαλύτερος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σωφρονιστικό προσωπικό επιτελεί ένα ουσιώδες έργο εξ ονόματος της κοινωνίας και θα πρέπει να απολαμβάνει όρους απασχόλησης που ανταποκρίνονται στα προσόντα του και να λαμβάνεται υπόψη ο απαιτητικός χαρακτήρας της εργασίας του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του δύσκολου και ευαίσθητου χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους, μέτρα όπως καλύτερη αρχική και συνεχής κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών, αύξηση της ειδικής χρηματοδότησης, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας καθώς και αύξηση του προσωπικού των φυλακών είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση καλών συνθηκών κράτησης στις φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχής εκπαίδευση θα συμβάλει στη στήριξη των σωφρονιστικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση των νέων και αναδυόμενων προκλήσεων, όπως η ριζοσπαστικοποίηση στις φυλακές·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ύπαρξη σωφρονιστικού προσωπικού με επαγγελματική συνείδηση, αφοσίωση και υπόληψη αποτελεί προϋπόθεση για ανθρώπινες συνθήκες κράτησης και, ως εκ τούτου, για την επιτυχία του θεσμού της κράτησης που αποσκοπεί στη βελτίωση της διοίκησης των φυλακών, στην επιτυχή επανένταξη στην κοινωνία και στη μείωση των κινδύνων ριζοσπαστικοποίησης και υποτροπής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυτοτραυματισμός και η βίαιη συμπεριφορά των κρατουμένων προκαλούνται συχνά από τον υπερπληθυσμό και τις άθλιες συνθήκες κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα πρόσθετο παράγοντα αποτελεί το γεγονός ότι το προσωπικό δεν έχει επαρκή κατάρτιση ή προσόντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές φυλακές το επίπεδο της έντασης δημιουργεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό, που σε πολλές περιπτώσεις οδήγησαν σε κινητοποιήσεις στα κράτη μέλη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτελεσματική σωφρονιστική διοίκηση θα πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση και στελέχωση για την εκτέλεση της αποστολής της στον τομέα της ασφάλειας και αποκατάστασης·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απαγόρευση των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας αποτελεί οικουμενική αρχή, ισχύει τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά, κάθε δε παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων, η οποία δεν προκύπτει από περιορισμούς που είναι ζωτικής σημασίας για τη στέρηση της ελευθερίας, είναι επιζήμια για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτοκτονιών στις φυλακές της ΕΕ είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ριζοσπαστικοποίηση σε πολλές φυλακές στην ΕΕ είναι ένα φαινόμενο που προκαλεί μεγάλη ανησυχία, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να αντιμετωπιστεί με κατάλληλα μέσα και με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των διεθνών υποχρεώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες στους οποίους οφείλεται η αύξηση του φαινομένου αυτού ενδέχεται να περιλαμβάνουν απάνθρωπες συνθήκες κράτησης καθώς και υπερπληθυσμό, γεγονός που μπορεί να ενισχύει την επιρροή όσων στρατολογούν άτομα για βίαιο εξτρεμισμό·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει διαθέσει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Ευρώπη, κάθε κράτος μέλος οφείλει επειγόντως να λαμβάνει μέτρα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα υφιστάμενα σωφρονιστικά συστήματα και καταστήματα, καθώς και ένα σημαντικό ποσοστό κτιρίων που χρησιμοποιούνται σήμερα ως φυλακές σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα από τα εν λόγω κτίρια δεν είναι πλέον κατάλληλα προς χρήση στον εικοστό πρώτο αιώνα και σε αυτά επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες που παραβιάζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με μελέτες, η ανάπτυξη συνθηκών αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και εποικοδομητικού διαλόγου εντός των φυλακών είναι επωφελής για τους κρατούμενους, το προσωπικό και την κοινωνία εν γένει και συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων προσωπικού-κρατουμένων·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις υφιστάμενες συνθήκες κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη και για την κατάσταση πολλών ευρωπαϊκών φυλακών· καλεί τα κράτη μέλη να τηρούν τους κανόνες για την κράτηση που απορρέουν από τις πράξεις διεθνούς δικαίου και τα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η στέρηση της ελευθερίας δεν ισοδυναμεί με στέρηση της αξιοπρέπειας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ανεξάρτητους μηχανισμούς εποπτείας των φυλακών σύμφωνα με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (OPCAT)·

2.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά δικαστικά συστήματα και να επενδύσουν στην κατάρτιση των δικαστών·

3.  τονίζει εκ νέου ότι οι συνθήκες κράτησης αποτελούν καθοριστικό στοιχείο για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκρινε το Δικαστήριο στις υποθέσεις Aranyosi και Căldăraru· υπενθυμίζει τη θεμελιώδη σημασία της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων που προβλέπεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

4.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο υπερπληθυσμός στις φυλακές συνιστά φαινόμενο διαδεδομένο στην Ευρώπη· ανησυχεί για τα νέα δυσθεώρητα επίπεδα του υπερπληθυσμού σε ορισμένα κράτη μέλη· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των ετήσιων σωφρονιστικών στατιστικών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 14ης Μαρτίου 2017, ο αριθμός των κρατουμένων εξακολουθεί να υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στο ένα τρίτο των ευρωπαϊκών σωφρονιστικών ιδρυμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις συστάσεις της Λευκής Βίβλου του Συμβουλίου της Ευρώπης για τον υπερπληθυσμό των φυλακών της 28ης Σεπτεμβρίου 2016 και τη σύσταση R(99) 22 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 30ής Σεπτεμβρίου 1999 σχετικά με τον υπερπληθυσμό και τον κορεσμό των φυλακών·

5.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη υπολογίζουν τη χωρητικότητα των φυλακών και, ως εκ τούτου, το ποσοστό υπερπληθυσμού, βάσει εντελώς διαφορετικών συναφών κριτηρίων, γεγονός που καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, οποιαδήποτε σύγκριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.  εκφράζει εξάλλου τη λύπη του για το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο υπερπληθυσμός των φυλακών έχει συχνά σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού και των κρατουμένων που πλήττουν τις συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής, τις προτεινόμενες δραστηριότητες, την ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη, την αποκατάσταση και την παρακολούθηση των κρατουμένων· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν συστήματα και βάσεις δεδομένων για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συνθηκών κράτησης των κρατουμένων, και να εξασφαλίσουν μια αποτελεσματική κατανομή του πληθυσμού των φυλακών·

7.  υποστηρίζει ότι η αύξηση της χωρητικότητας των φυλακών δεν είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού· καλεί ωστόσο τα κράτη μέλη να παρέχουν τους αναγκαίους πόρους για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των φυλακών, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα σε μικρές μονάδες με καταλύματα για περιορισμένο αριθμό κρατουμένων, να παρασχεθούν αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης, να δημιουργηθούν συλλογικοί χώροι που θα πληρούν τους στόχους της ανάπτυξης δραστηριοτήτων και της κοινωνικοποίησης, να ενθαρρυνθεί η αποκατάσταση και η επανένταξη στην κοινωνία, να αναπτυχθούν περαιτέρω εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, και να εξασφαλιστεί ένα πιο ασφαλές περιβάλλον τόσο για τους φυλακισμένους και το προσωπικό·

8.  θεωρεί ότι καθεστώτα κράτησης που διαφοροποιούνται ανάλογα με τους κρατούμενους και την επικινδυνότητά τους αποτελούν πρόσφορη μέθοδο για την πρόληψη της υποτροπής και την προώθηση της κοινωνικής επανένταξης· τονίζει εκ νέου ότι τα μέτρα επανένταξης θα πρέπει να έχουν ενσωματωθεί και να έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της κράτησης· προτρέπει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη το είδος της αξιόποινης πράξης που τελέστηκε κατά την επιλογή του τρόπου με τον οποίο θα κατανέμουν τους κρατούμενους και να μην επιτρέπουν σε κρατούμενους που εκτίουν μικρής διάρκειας ποινές και σε όσους έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ήσσονος σημασίας, να έρχονται σε επαφή με κρατούμενους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν για όλους τους κρατούμενους ένα ισορροπημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και να τους επιτρέπουν να βρίσκονται όσες ώρες την ημέρα εκτός των κελιών τους είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας επαρκούς ανθρώπινης και κοινωνικής επικοινωνίας και για την άμβλυνση της απόγνωσης και της βίας· τονίζει ότι τα καταλύματα που προορίζονται για τους κρατουμένους, και ιδίως οι συνθήκες ύπνου, πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα και να πληρούν τις απαιτήσεις υγείας και υγιεινής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και ιδίως το εμβαδόν, τον αερισμό, τον φωτισμό, τον περιορισμό του υπερβολικού θορύβου, τη θέρμανση και τον εξαερισμό· καλεί όλα τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν έναν κοινό ορισμό για τον «ελάχιστο χώρο» που πρέπει να παρέχεται σε κάθε κρατούμενο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή αναφέρθηκε πρόσφατα στη δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών μελών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν την πρόσληψη εθελοντών στο πλαίσιο της εκτέλεσης ποινών που θα συνδράμουν το εξειδικευμένο προσωπικό, προκειμένου να δημιουργηθούν δεσμοί που θα προωθήσουν την επανένταξη των ατόμων στην κοινωνία· φρονεί ότι τα καθήκοντα των εθελοντών πρέπει να είναι σαφώς διακριτά από εκείνα που επιτελεί το εξειδικευμένο προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις ικανότητές τους·

11.  προτείνει στα κράτη μέλη να ορίσουν ελεγκτές για τους χώρους στέρησης της ελευθερίας (όπως ήδη συμβαίνει σε ορισμένα εξ αυτών), προκειμένου να μπορούν να αξιοποιήσουν το έργο ανεξάρτητων φορέων για την αξιολόγηση των συνθηκών κράτησης·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση των φυλακών στην ΕΕ, και υπενθυμίζει ότι η ιδιωτικοποίηση των ποινικών συστημάτων συχνά αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα όσον αφορά τον αντίκτυπό της στις συνθήκες κράτησης και στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι έχουν διεξαχθεί πολύ λίγες συγκριτικές μελέτες για την αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας της διαχείρισης μεταξύ δημόσιων και του ιδιωτικών φυλακών· τονίζει ότι τα βασικά καθήκοντα της διεύθυνσης, της εποπτείας και της διοίκησης των δικαστηρίων πρέπει να συνεχίσουν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του κράτους·

13.  υπενθυμίζει ότι η προσωρινή κράτηση πρέπει να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης, το οποίο θα λαμβάνεται στις περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο και για όσο το δυνατόν βραχύτερο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του εθνικού κώδικα ποινικής δικονομίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε πολλά κράτη μέλη γίνεται στην πράξη συστηματική χρήση της προσωρινής κράτησης, η οποία, σε συνδυασμό, μεταξύ άλλων, με τις κακές συνθήκες κράτησης, συνιστά παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων· υποστηρίζει ότι για την επίλυση του προβλήματος της κατάχρησης του θεσμού της προσωρινής κράτησης απαιτούνται καινοτόμες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του εκσυγχρονισμού των κωδίκων ποινικής δικονομίας και της ενίσχυσης της δικαστικής εξουσίας·

14.  υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκοί σωφρονιστικοί κανόνες, που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, υπογραμμίζουν ότι οι κρατούμενοι θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε εκλογές και σε δημοψηφίσματα και σε άλλες πτυχές της δημόσιας ζωής, στο βαθμό που το εν λόγω δικαίωμά τους δεν περιορίζεται από το εθνικό δίκαιο· υπενθυμίζει ότι η συμμετοχή στις εκλογικές δραστηριότητες επιτρέπει στους κρατούμενους να καταστούν εκ νέου ενεργά μέλη της κοινωνίας, γεγονός που συμβάλλει στη διαδικασία επανένταξής τους· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να διευκολύνουν στην πράξη τους κρατουμένους να ασκούν τα εκλογικά τους δικαιώματα, τοποθετώντας για παράδειγμα κάλπες στις φυλακές τις ημέρες των εκλογών·

15.  επιμένει ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική διαχείριση των σωφρονιστικών συστημάτων σε μακροπρόθεσμη βάση, να μειωθεί ο αριθμός των κρατουμένων μέσω της συχνότερης επιβολής μη στερητικών της ελευθερίας ποινών – όπως κοινωνική εργασία ή ηλεκτρονική παρακολούθηση – και να ελαχιστοποιηθεί η εφαρμογή του μέτρου της προσωρινής κράτησης·

16.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι, πέραν του ποινικού χαρακτήρα της φυλάκισης, εστιάζουν την προσοχή τους και στην ανάπτυξη των πρακτικών δεξιοτήτων και στην αποκατάσταση των κρατουμένων, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση της ποινής, η επιτυχής κοινωνική επανένταξη και η μείωση της υποτροπής· τονίζει ότι η φυλάκιση, σε σύγκριση με εναλλακτικά μέτρα, οδηγεί πιο συχνά σε νέα παραβατικότητα στην περίπτωση των ποινών μικρής διάρκειας·

17.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα χαλάρωσης των ποινών, ειδικά στην περίπτωση των μικρότερων ποινών, συμπεριλαμβανομένης της ανοικτής έκτισης της ποινής, της έκτισης της ποινής κατά τη διάρκεια της άδειας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας της θέσης εργασίας, της κοινωνικής υπηρεσίας ή της μεγαλύτερης χρήσης του κατ’ οίκον περιορισμού και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης· υποστηρίζει, επίσης, ότι είναι σκόπιμο να ενισχυθεί η εξατομίκευση των ποινών για την καλύτερη έκτισή τους·

18.  θεωρεί ότι, η εισαγωγή νέων μη στερητικών της ελευθερίας μέτρων, για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα μέτρα, όπως είναι η ποινική, εκπαιδευτική και κοινωνική μεταρρύθμιση με στόχο την προώθηση της επανένταξης και των επαφών με τον οικονομικό και κοινωνικό βίο· πιστεύει στη συνάρτηση αυτή ότι οι διοικήσεις των σωφρονιστικών ιδρυμάτων πρέπει να αναπτύξουν στενούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες, παρέχοντας επεξηγηματικά έγγραφα και στατιστικά στοιχεία προκειμένου να πεισθεί η κοινή γνώμη ότι τα μη στερητικά της ελευθερίας μέτρα είναι απαραίτητα για να μειωθεί η υποτροπή και να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια στην κοινωνία μας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις σκανδιναβικές χώρες·

19.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συγκριτική μελέτη προκειμένου να εξετασθούν τα εναλλακτικά μέτρα των κρατών μελών και να υποστηριχθεί η διάδοση εθνικών βέλτιστων πρακτικών·

20.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αυστηρότερα μέτρα για την παρακολούθηση των κρατουμένων μετά την αποφυλάκισή τους, όταν αυτοί έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα· προτείνει να θεσπιστούν μέτρα παρακολούθησης, μετά την αποφυλάκιση, όπως κλήση σε ακρόαση από δικαστή επικουρούμενο από υπεύθυνους για θέματα αναστολής εκτέλεσης της ποινής και επανένταξης, προκειμένου να αξιολογείται η επανένταξη στην κοινωνία και ο κίνδυνος υποτροπής·

21.  υπογραμμίζει ότι η απόφαση-πλαίσιο περί αναστολής εκτέλεσης της ποινής και περί εναλλακτικών κυρώσεων προβλέπει μηχανισμούς για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη, όπως περιορισμοί στις μετακινήσεις, εργασία κοινωνικού χαρακτήρα, περιορισμοί στην επικοινωνία και μέτρα απομάκρυνσης, και ότι η απόφαση πλαίσιο σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα εποπτείας περιλαμβάνει επίσης ανάλογες ρυθμίσεις για την προσωρινή κράτηση·

22.  καλεί τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις ειδικές συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες κράτησης ατόμων που χρήζουν προστασίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, άτομα που πάσχουν από ψυχική ασθένεια βρίσκονται και παραμένουν στη φυλακή από το γεγονός και μόνον της απουσίας κατάλληλων εξωτερικών υπηρεσιών, και υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την ΕΣΔΑ, η ανεπαρκής φροντίδα ατόμων με ψυχική ασθένεια μπορεί να ισοδυναμεί με παράβαση του άρθρου 3 της ΕΣΔΑ και του άρθρου 2 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη ζωή) στην περίπτωση κρατουμένων που ρέπουν στην αυτοκτονία·

23.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ευάλωτη κατάσταση των ηλικιωμένων κρατουμένων και των κρατουμένων με αναπηρία δεν λαμβάνεται πλήρως υπόψη σε ορισμένα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι ηλικιωμένοι κρατούμενοι που περιέχονται σε κατάσταση ανικανότητας να απολύονται από τη φυλακή και οι κρατούμενοι με αναπηρία να έχουν στη διάθεσή τους τις αναγκαίες υποδομές·

24.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα κατά κάθε μορφής διακριτικής μεταχείρισης των κρατουμένων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα των κρατουμένων στη σεξουαλικότητά τους·

25.  τονίζει το ότι οι γυναίκες κρατούμενες έχουν ειδικές ανάγκες και πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες ιατρικές υπηρεσίες και ιατρικούς ελέγχους, αλλά και σε κατάλληλα μέτρα υγιεινής· ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις ισχύουσες συστάσεις για τη μεταχείριση των γυναικών κρατουμένων αποφεύγοντας κάθε διάκριση με βάση το φύλο·

26.  κρίνει ουσιαστικής σημασίας το να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των γυναικών στη φυλακή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά τον τοκετό, μέσω της διάθεσης των κατάλληλων χώρων για τον θηλασμό και της παροχής νοσηλευτικής φροντίδας από καταρτισμένο και εξειδικευμένο προσωπικό· κρίνει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων που να λαμβάνουν υπόψη την καλή διαβίωση των παιδιών στις φυλακές· υποστηρίζει ότι ο αυτόματος χωρισμός της μητέρας από το παιδί της δημιουργεί έντονα συναισθηματικά προβλήματα στο παιδί και ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί επιπρόσθετη ποινή εις βάρος τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού·

27.  εκφράζει την ανησυχία του για το υψηλό επίπεδο των αυτοκτονιών στις φυλακές· καλεί κάθε κράτος μέλος να εκπονήσει εθνικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη των αυτοκτονιών των κρατουμένων·

28.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι διατηρούν επαφές με το οικογενειακό και φιλικό τους περιβάλλον, επιτρέποντάς τους να εκτίσουν την ποινή τους σε καταστήματα κοντά στην κατοικία τους, και διευκολύνοντας τις επισκέψεις, τις τηλεφωνικές κλήσεις και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας με άδεια του δικαστηρίου και έλεγχο από τη διοίκηση των φυλακών με σκοπό τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών· υπενθυμίζει ότι η έννοια της οικογένειας πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά, προκειμένου να περιλαμβάνει άτυπες σχέσεις· θεωρεί ότι είναι σημαντικό να παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες για τη διατήρηση των εν λόγω δεσμών·

29.  καταδικάζει την πολιτική διασκορπισμού σε φυλακές που εφαρμόζουν μερικά κράτη μέλη, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει μια πρόσθετη κύρωση εις βάρος των οικογενειών των κρατουμένων· ζητεί μετ’ επιτάσεως να ληφθούν μέτρα που θα επιτρέπουν σε όλους τους κρατούμενους που βρίσκονται μακριά από τις οικίες τους να μεταφερθούν πιο κοντά σε αυτές, εκτός αν οι δικαστικές αρχές λάβουν διαφορετική απόφαση για νομικούς λόγους· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η κράτηση ατόμου σε φυλακή που βρίσκεται σε τόσο μεγάλη απόσταση από την οικογένειά του, ώστε να καθίστανται πολύ δύσκολες ή ακόμα και αδύνατες οι επισκέψεις μελών της οικογενείας του, μπορεί να συνιστά παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ (το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής)·

30.  τονίζει εκ νέου πόσο σημαντικό είναι να διασφαλίζεται ότι τα παιδιά που βρίσκονται στη φυλακή αντιμετωπίζονται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη το υπέρτερο συμφέρον τους, μεταξύ άλλων με την κράτησή τους χωριστά από τους ενήλικες σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και κατά τη μεταγωγή τους στη φυλακή, και με τη διασφάλιση του δικαιώματός τους να επικοινωνούν με την οικογένειά τους, εκτός αν το δικαστήριο λάβει διαφορετική απόφαση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη οι ανήλικοι δράστες κρατούνται σε δομές μαζί με ενήλικες και εκτίθενται συνεπώς σε κίνδυνο κακοποίησης και βίας και στερούνται την ειδική φροντίδα που χρειάζεται μια τέτοια ευάλωτη ομάδα· υπενθυμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2016/800 σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις υπέρ των παιδιών ορίζει ότι πρέπει να προκρίνονται εναλλακτικά μέτρα· ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εθνικά κέντρα παρακολούθησης για εφήβους·

31.  υπενθυμίζει ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση λαμβάνουν φροντίδα, προστασία και κάθε απαραίτητη ατομική βοήθεια – κοινωνική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, ψυχολογική, ιατρική και σωματική – που μπορεί να απαιτείται λόγω της ηλικίας, του φύλου και της προσωπικότητάς τους. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προωθήσουν τα ασφαλή εκπαιδευτικά κέντρα με μονάδες παιδοψυχιατρικής υποστήριξης για τους ανήλικους με προβλήματα, αντί της φυλάκισής τους· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν περαιτέρω ιδιαίτερη φροντίδα και ειδική προστασία στα παιδιά που βρίσκονται υπό κράτηση·

32.  ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης στους ανήλικους κρατουμένους· επισημαίνει ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προγράμματα που τα προετοιμάζουν για την επιστροφή τους στις κοινότητές τους, με πλήρη εστίαση στις εκάστοτε συναισθηματικές και φυσικές τους ανάγκες, τις οικογενειακές σχέσεις, τη στέγαση, τις δυνατότητες σχολικής φοίτησης και απασχόλησης και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση·

33.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να συγκροτήσει ειδικές ομάδες εργασίας αποτελούμενες από εκπροσώπους των υπουργείων Δικαιοσύνης και των εθνικών αρχών των κρατών μελών, καθώς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

34.  επισημαίνει ότι τα παιδιά που τελούν υπό κράτηση διατηρούν τακτική και ουσιαστική επικοινωνία με τους γονείς, την οικογένεια και τους φίλους τους μέσω επισκέψεων και αλληλογραφίας, εκτός εάν απαιτούνται περιορισμοί προς το συμφέρον της δικαιοσύνης και του παιδιού. υπενθυμίζει ότι περιορισμοί του δικαιώματος αυτού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ ως τιμωρία·

35.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει πολιτικές με στόχο την υπέρβαση των διακρίσεων που ενδεχομένως θα υποστούν παιδιά φυλακισμένων γονέων, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και να οικοδομηθεί μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία·

36.  αναγνωρίζει το δικαίωμα των παιδιών να διατηρούν άμεση επαφή με τους κρατούμενους γονείς τους και, παράλληλα, τα γονικά δικαιώματα του κρατούμενου· φρονεί στη συνάρτηση αυτή ότι οι φυλακές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κατάλληλους χώρους για παιδιά, όπου κατάλληλα εκπαιδευμένοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί βοηθοί και εθελοντές ΜΚΟ φροντίζουν τα παιδιά και μπορούν να βοηθούν παιδιά και οικογένειες στη διάρκεια των επισκέψεων στη φυλακή·

37.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα κατάρτισης ενός Μνημονίου Συνεννόησης σε επίπεδο ΕΕ, με στόχο να εξασφαλίζεται η διατήρηση της σχέσης των παιδιών με φυλακισμένους γονείς και να επιτρέπεται στους γονείς να είναι παρόντες σε σημαντικές στιγμές στην εκπαίδευση των παιδιών τους, διασφαλίζοντας έτσι τα συμφέροντα των ανηλίκων·

38.  υπογραμμίζει ότι οι κρατούμενοι που κρατούνται σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος διαμονής τους αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην επικοινωνία με τις οικογένειές τους·

39.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν τις ισχύουσες συστάσεις για τη μεταχείριση των αλλοδαπών κρατουμένων, βάσει του δικαιώματός τους να μην υφίστανται διακρίσεις και ιδίως να προωθήσουν τις δραστηριότητες πολιτιστικών διαμεσολαβητών·

40.  καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την κράτηση σε απομόνωση μόνο ως ύστατη λύση και όταν ο κρατούμενος συνιστά κίνδυνο για τους άλλους κρατούμενους ή για τον εαυτό τους, και να δημιουργήσουν όλους τους πιθανούς μηχανισμούς για την πρόληψη των καταχρήσεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να παύσουν να εφαρμόζουν το μέτρο της απομόνωσης σε ανηλίκους·

41.  καλεί τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το φαινόμενο της παράνομης διακίνησης ουσιών και ναρκωτικών στις φυλακές·

42.  υπενθυμίζει την αρχή του καθολικού δικαιώματος στην υγεία και καλεί τα κράτη μέλη να εγγυηθούν την πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη και κατάλληλες ιατρικές εγκαταστάσεις στις φυλακές και να διασφαλίζουν ότι οι κρατούμενοι έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, όταν είναι απαραίτητο, από επαρκή αριθμό ειδικευμένων ιατρών που έχουν διοριστεί σε κάθε σωφρονιστικό κατάστημα· εκφράζει την ανησυχία του για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά την πρόσβαση σε ιατρό ή την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης·

43.  καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους κρατούμενους που υποφέρουν από σοβαρές ή χρόνιες παθήσεις, όπως ο καρκίνος, οι ειδικές θεραπείες που χρειάζονται·

44.  καλεί τα κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές να εξετάσουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των καταδικαστικών αποφάσεων για σοβαρά ασθενείς κρατουμένους για ανθρωπιστικούς λόγους, με δικαστική απόφαση και λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό επικινδυνότητας των κρατουμένων και τη γνώμη επιτροπής εμπειρογνωμόνων·

45.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν το εντεινόμενο φαινόμενο της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ελευθερία της θρησκείας και την αποφυγή των διακρίσεων λόγω συγκεκριμένης θρησκευτικής πεποίθησης· υπογραμμίζει ότι κάθε ειδικό πρόγραμμα για συγκεκριμένη ομάδα κρατουμένων, όπως αυτές που θεωρούνται «ριζοσπαστικοποιημένες», πρέπει να σέβεται τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα και τις ίδιες διεθνείς υποχρεώσεις που ισχύουν για κάθε κρατούμενο· συνιστά στις διοικήσεις των φυλακών να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές σχετικά με άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί·

46.  τονίζει ότι οι απάνθρωπες συνθήκες κράτησης, η κακομεταχείριση και ο υπερπληθυσμός μπορούν να αποτελούν παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο της ριζοσπαστικοποίησης·

47.  θεωρεί ότι η ριζοσπαστικοποίηση μπορεί αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, μεταξύ άλλων, με έναν καλύτερο εντοπισμό πρώιμων ενδείξεων του φαινομένου (π.χ. εκπαίδευση του προσωπικού και βελτίωση της συλλογής πληροφοριών στις φυλακές), τη βελτίωση των μηχανισμών για την αντιμετώπιση της εξτρεμιστικής συμπεριφοράς, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών μέτρων, και την υποστήριξη του διαθρησκευτικού διαλόγου και της επικοινωνίας· υποστηρίζει ότι η βελτίωση της καθοδήγησης και της ψυχιατρικής περίθαλψης και η επικοινωνία με άτομα που έχουν αποκηρύξει τη ριζοσπαστικοποίηση είναι απαραίτητα για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης· επισημαίνει ότι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην προπαγάνδα των τρομοκρατικών οργανώσεων· προτρέπει τα κράτη μέλη να καταρτίσουν προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης·

48.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει στο πλαίσιο των μέτρων παρακολούθησης να αναφέρουν στις δικαστικές αρχές και/ή τις εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τους πιο επικίνδυνους κρατούμενους που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί·

49.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές και στα κέντρα κράτησης ανηλίκων· υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Ασφάλεια, η ΕΕ έχει παράσχει χρηματοδότηση για τη στήριξη της κατάρτισης του προσωπικού των φυλακών με στόχο την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές· καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως το κέντρο αριστείας του δικτύου ευαισθητοποίησης για τη ριζοσπαστικοποίηση (RAN) και ειδικότερα να προωθήσουν περαιτέρω την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης μέσω της ομάδας εργασίας για τις φυλακές και την υπό όρο αναστολή εκτέλεσης των ποινών·

50.  τονίζει ότι οι διαφοροποιημένοι κανόνες για κράτηση κρατουμένων που θεωρείται ότι έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί ή έχουν στρατολογηθεί από τρομοκρατικές οργανώσεις συνιστούν ένα πιθανό μέτρο περιορισμού της ριζοσπαστικοποίησης στις φυλακές· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο κατά περίπτωση και να βασίζονται σε δικαστική απόφαση επιδεκτική επανεξέτασης από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές·

51.  τονίζει ότι το προσωπικό των φυλακών επιτελεί ένα εξαιρετικά απαιτητικό έργο εξ ονόματος της κοινωνίας και, ως εκ τούτου, πρέπει να αμείβεται επαρκώς και να εργάζεται υπό αξιοπρεπείς συνθήκες, όπως παροχή δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και ειδικών τηλεφωνικών γραμμών βοήθειας για τη στήριξη του προσωπικού που αντιμετωπίζει προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν το έργο του·

52.  επισημαίνει ότι η κοινωνική αναγνώριση και η συστηματική κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να επικρατούν ασφαλείς και κατάλληλες συνθήκες κράτησης στις φυλακές· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαβιβάζουν τις πληροφορίες και να ανταλλάσσουν και να εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να υιοθετήσουν έναν κώδικα συμπεριφοράς και δεοντολογίας για το προσωπικό των φυλακών· ζητεί, προς τον σκοπό αυτό, τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης των Διοικήσεων των Φυλακών, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχουν και εκπρόσωποι του προσωπικού των φυλακών·

53.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο του κοινωνικού διαλόγου με το προσωπικό των φυλακών, καθώς και την ανάγκη σύμπραξής του μέσω ενημέρωσης και διαβούλευσης, ιδίως κατά την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων κράτησης για τη βελτίωση των συστημάτων και των συνθηκών στις φυλακές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αποσκοπούν στον περιορισμό των απειλών από τη ριζοσπαστικοποίηση·

54.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ένα τακτικό διάλογο μεταξύ κρατουμένων και προσωπικού των φυλακών, δεδομένου ότι η καλή συνεργασία μεταξύ προσωπικού και κρατουμένων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο δυναμικών διεργασιών ασφάλειας με στόχο την αποκλιμάκωση πιθανών εντάσεων ή την αποκατάσταση της τάξης μέσω μιας διαδικασίας διαλόγου·

55.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν τους διοικητές των φυλακών να υποστηρίζουν τη σύσταση συμβουλίων φυλακών σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για τις συνθήκες που επικρατούν στις φυλακές, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών από όλα τα κράτη μέλη·

57.  καλεί την Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν τα αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για να διασφαλιστεί ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων και ιδιαίτερα των ευάλωτων ατόμων, των παιδιών, των ψυχικά ασθενών, των ατόμων με αναπηρία και των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κοινών ευρωπαϊκών προτύπων και κανόνων για την κράτηση σε όλα τα κράτη μέλη·

58.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί και να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες κράτησης σε όλα τα κράτη μέλη και όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων, τηρούμενης της αρχής της επικουρικότητας· καλεί τα κράτη μέλη να επιτρέπουν την απρόσκοπτη πρόσβαση μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε φυλακές και κέντρα κράτησης·

59.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν έναν ευρωπαϊκό χάρτη φυλακών, σύμφωνα με τη σύσταση 1656/2004 της 27ης Απριλίου 2004 του Συμβουλίου της Ευρώπης·

60.  ζητεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν πολιτικές με στόχο την επανένταξη των κρατουμένων στον κοινωνικό βίο, και ιδίως πολιτικές για την άρση διαρθρωτικών φραγμών που εμποδίζουν την επανένταξη πρώην κρατουμένων στην κοινωνία, και να εφαρμόσουν πολιτικές παρακολούθησης και προσαρμογής των ποινών· τονίζει ότι η υποτροπή είναι λιγότερο συχνή όταν η μετάβαση των κρατουμένων από την εντός των φυλακών στην εκτός των φυλακών ζωή είναι σταδιακή·

61.  υποστηρίζει ότι τα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης που στοχεύουν στην αποκατάσταση και προστασία επιδεικνύουν αυτομάτως μεγαλύτερο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του ατόμου, δεδομένου ότι αποσκοπούν στην προστασία της κοινωνίας και στην αποκατάσταση του ατόμου, καθιστώντας ευκολότερη την επίτευξη των αναμορφωτικών στόχων της ποινής, την κοινωνική επανένταξη των φυλακισμένων και τη μείωση της υποτροπής· εκφράζει τη λύπη του για την σχεδόν πλήρη έλλειψη πρακτικών διαμεσολάβησης και αποκατάστασης, πέραν των πειθαρχικών διαδικασιών, στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να δίδουν προτεραιότητα σε πολιτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις που εστιάζουν σε μία επανορθωτική και βασιζόμενη στη διαμεσολάβηση δικαιοσύνη, η οποία χρησιμοποιεί κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά μέσα και όχι αμιγώς τιμωρητικά·

62.  υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να παρέχεται πρόσβαση στους κρατούμενους στην εκπαίδευση και την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων· προτρέπει τα κράτη μέλη να προσφέρουν σε όλους τους κρατουμένους ουσιαστικές δραστηριότητες, όπως εκπαιδευτική κατάρτιση ή ευκαιρίες εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με στόχο την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και την παροχή εφοδίων για μια ζωή χωρίς εγκληματικές δραστηριότητες μετά την έκτιση της ποινής· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι κρατούμενοι εργάζονται, σπουδάζουν για να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα ή συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης κατά τη διάρκεια της κράτησής τους, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους και να προετοιμαστούν για την επανένταξή τους στην κοινωνία· θεωρεί σημαντικό να έχουν οι ανήλικοι πρόσβαση σε σχολική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση·

63.  προτρέπει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία για να υποστηρίξουν την επιστροφή των κρατουμένων στον εργασιακό βίο, με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών απασχόλησης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, να οργανώνουν και να παρακολουθούν την κατάρτιση και την εργασία με όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένο τρόπο και να έχουν συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους των εργοδοτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα κατάρτισης που θα ενθαρρύνουν εργοδότες και ιδιωτικές εταιρείες να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στους κρατούμενους με σκοπό να τους προσλάβουν μετά το πέρας της περιόδου κράτησής τους· προτρέπει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν κίνητρα για τους εργοδότες που επιθυμούν να απασχολήσουν φυλακισμένους ή να ενθαρρύνουν πρώην κρατούμενους να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, με οικονομικά και φορολογικά κίνητρα· ενθαρρύνει επίσης τα καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν σημεία επαφής για τους πρώην κρατούμενους, όπου θα παρέχονται πληροφορίες και στήριξη κατά την αναζήτηση εργασίας καθώς και υποχρεωτική και αυστηρά ελεγχόμενη μάθηση εξ αποστάσεως·

64.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες, ιδίως για όσους δυσκολεύονται να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων κρατουμένων και πρώην παραβατών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την κατάρτιση σχεδίων που συμβάλλουν στην επανένταξη των κρατουμένων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας μετά την έκτιση της ποινής τους·

65.  τονίζει ότι η εργασία που εκτελείται από κρατούμενο δεν πρέπει να θεωρείται μορφή τιμωρίας και ότι πρέπει να καταπολεμηθούν τυχόν καταχρήσεις· τονίζει ότι οι ευκαιρίες εργασίας που παρέχονται στους κρατούμενους θα πρέπει να είναι συμβατές με τα σύγχρονα πρότυπα και τις τεχνικές εργασίας και να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν στο πλαίσιο σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών παραγωγής· ζητεί από τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η εργασία στις φυλακές να αμείβεται καλύτερα από ό,τι σήμερα· ζητεί από την Επιτροπή να διεξάγει συγκριτική μελέτη σχετικά με τις αμοιβές των κρατουμένων στα κράτη μέλη, με στόχο τον προσδιορισμό δίκαιων και βιώσιμων επιπέδων αποζημίωσης που θα επέτρεπαν σε κάθε κρατούμενο να εργαστεί·

66.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τα προγράμματα εκπαίδευσης, αποκατάστασης και επανένταξης, ιδίως προκειμένου να βελτιωθεί η επανένταξη μετά την αποφυλάκιση και να αποτραπούν φαινόμενα περαιτέρω υποτροπής και ριζοσπαστικοποίησης·

67.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να στηρίξουν τεχνικά και οικονομικά, στο μέτρο του δυνατού, τη βελτίωση των συστημάτων και των συνθηκών των φυλακών, ιδίως στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες·

68.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση των φυλακών στην Ευρώπη, κάθε πέντε χρόνια μετά την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος, οι οποίες να περιλαμβάνουν διεξοδική ανάλυση σχετικά με την ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχεται στους κρατούμενους και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ποσοστών υποτροπής) από εναλλακτικά μέτρα κράτησης·

69.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων.

(1) ΕΕ C 32 της 5.2.1996, σ. 102.
(2) ΕΕ C 98 της 9.4.1999, σ. 299.
(3) ΕΕ C 285 E της 21.10.2010, σ. 12.
(4) ΕΕ C 168 Ε της 14.6.2013, σ. 82.
(5) ΕΕ L 190 της 18.7.2002, σ. 1.
(6) ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 27.
(7) ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 102.
(8) ΕΕ L 294 της 11.11.2009, σ. 20.
(9) ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 1.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0410.
(11) www.unodc.org/documents/brussels/News/2016.10_Handbook_on_VEPs.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου