Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 24 октомври 2017 г. - Страсбург
 Евро-средиземноморско споразумение в областта на въздухоплаването ЕС-Мароко ***
 Разрешаване на Франция да прилага намалена ставка на някои косвени данъци върху „традиционния“ ром, произвеждан в Гваделупа, Френска Гвиана, Мартиника и Реюнион *
 Съвместното предприятие „Биотехнологични производства“: финансови вноски *
 Въвеждане на мерки за контрол по отношение на фуранилфентанил *
 Контрол на разходите и мониторинг на разходната ефективност на схемите за гаранция за младежта на ЕС
 Наказуеми деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици ***II
 Продукти за наторяване с маркировката „СЕ“ ***I
 Обмен на информация, система за ранно предупреждение и процедура за оценка на риска относно новите психоактивни вещества ***I
 Обща политика в областта на рибарството: изпълнение на задължението за разтоварване на улов ***I
 Подновяване на одобрението на активното вещество глифозат
 Генетично модифицирана царевица 1507
 Генетично модифицирана соя 305423 x 40-3-2
 Генетично модифицирана маслодайна рапица MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Проект на коригиращ бюджет № 5/2017: осигуряване на финансирането за Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР) и увеличаване на резерва за спешна помощ
 Мобилизиране на Инструмента за гъвкавост за предоставяне на финансиране за Европейския фонд за устойчиво развитие
 Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС
 Законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в името на обществения интерес
 Политиките относно минималния доход като средство за борба срещу бедността
Текстове (1073 kb)
Правна информация - Политика за поверителност