Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Úterý, 24. října 2017 - Štrasburk
 Evropsko-středomořská letecká dohoda EU-Maroko ***
 Oprávnění, aby Francie uplatňovala sníženou sazbu některých nepřímých daní na „tradiční“ rum vyrobený na Guadeloupu, ve Francouzské Guyaně, na Martiniku a Réunionu *
 Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích: finanční příspěvky *
 Podrobení furanylfentanylu kontrolním opatřením *
 Kontrola výdajů a monitorování nákladové efektivnosti systémů záruk EU pro mladé lidi
 Trestné činy a sankce v oblasti nedovoleného obchodu s drogami ***II
 Hnojivé výrobky s označením CE ***I
 Výměna informací, systém včasného varování a postup hodnocení rizika nových psychoaktivních látek ***I
 Společná rybářská politika: plnění povinnosti vykládky ***I
 Obnovení schválení účinné látky glyfosát
 Geneticky modifikovaná kukuřice 1507
 Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2
 Geneticky modifikovaná řepka olejná MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Opravný rozpočet č. 5/2017: financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a zvýšení rezervy na pomoc při mimořádných událostech
 Uvolnění prostředků z nástroje pružnosti k zajištění financování Evropského fondu pro udržitelný rozvoj
 Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
 Legitimní opatření na ochranu oznamovatelů jednajících ve veřejném zájmu
 Politika pro osoby s nízkými příjmy jako nástroj pro boj proti chudobě
Texty (729 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí