Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 24. oktober 2017 - Strasbourg
 Euro-Middelhavsaftale mellem EF og Marokko om luftfart ***
 Bemyndigelse af Frankrig til at anvende en reduceret sats for visse indirekte skatter på "traditionel" rom fremstillet i Guadeloupe, Fransk Guyana, Martinique eller Réunion *
 Oprettelse af fællesforetagendet for biobaserede industrier *
 Gennemførelse af kontrolforanstaltninger for furanylfentanyl *
 Kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet
 Strafbare handlinger i forbindelse med ulovlig narkotikahandel og straffene herfor ***II
 CE-mærkede gødningsprodukter ***I
 Udveksling af oplysninger om, et system for tidlig varsling af og risikovurderingsprocedure for nye psykoaktive stoffer ***I
 Den fælles fiskeripolitik: gennemførelse af landingsforpligtelsen ***I
 Fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet glyphosat
 Genetisk modificeret majs 1507
 Genetisk modificeret sojabønne 305423 × 40-3-2
 Genetisk modificeret MON 88302 × Ms8 × Rf3-raps
 Forslag til ændringsbudget nr. 5/2017: finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling og forhøjelse af nødhjælpsreserven
 Mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet til finansiering af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling
 Debatoplæg om fremtiden for EU's finanser
 Legitime foranstaltninger til beskyttelse af whisteblowere, der handler i almenhedens interesse
 Mindsteindkomstpolitik som et redskab til bekæmpelse af fattigdom
Tekster (686 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik