Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2017. gada 24. oktobris - Strasbūra
 Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu aviācijas nolīgums starp ES un Maroku ***
 Atļauja Francijai piemērot samazinātu konkrētu netiešo nodokļu likmi Gvadelupā, Francijas Gviānā, Martinikā un Reinjonā ražotam “tradicionālajam” rumam *
 Biorūpniecības kopuzņēmuma izveide: finansiālais ieguldījums *
 Kontroles pasākumu piemērošana furānilfentanilam *
 ES garantijas jauniešiem shēmu izdevumu kontrole un šo izdevumu lietderības uzraudzība
 Noziedzīgas darbības un sodi nelikumīgas narkotisko vielu tirdzniecības jomā ***II
 CE-marķēti mēslošanas līdzekļi ***I
 Informācijas apmaiņa, agrīnās brīdināšanas sistēma un riska novērtēšana saistībā ar jaunām psihoaktīvām vielām ***I
 Kopējā zivsaimniecības politika — izkraušanas pienākuma īstenošana ***I
 Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 106. pantu — darbīgās vielas glifosāta apstiprinājuma atjaunošana
 Ģenētiski modificēta kukurūza 1507
 Ģenētiski modificētas soju pupas 305423 x 40-3-2
 Ģenētiski modificēti eļļas rapši MON 88302 x Ms8 x Rf3
 Projekts 2017. gada vispārējā budžeta grozījumam Nr. 5: finansējuma nodrošināšana Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai (EFIA) un Rezerves palīdzībai ārkārtas gadījumos (EAR) palielināšana
 Elastības instrumenta izmantošana, lai nodrošinātu finansējumu Eiropas Fondam ilgtspējīgai attīstībai
 Diskusiju dokuments par ES finanšu nākotni
 Likumīgi pasākumi, ar kuriem aizsargā trauksmes cēlējus, kas darbojas sabiedrības interesēs
 Politikas nostādnes attiecībā uz ienākumu minimumu — instruments nabadzības novēršanai
Teksti (707 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika