Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 24 października 2017 r. - Strasburg
 Eurośródziemnomorska umowa dotycząca usług lotniczych między UE a Marokiem ***
 Upoważnienie Francji do stosowania obniżonej stawki niektórych podatków pośrednich na rum „tradycyjny” produkowany na Gwadelupie, w Gujanie Francuskiej, na Martynice i na Reunionie *
 Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu: wkład finansowy *
 Poddanie furanylfentanylu środkom kontroli *
 Kontrola wydatkowania i monitorowanie gospodarności w realizacji unijnych programów gwarancji dla młodzieży
 Przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami ***II
 Produkty nawozowe z oznakowaniem CE ***I
 Wymiana informacji, system wczesnego ostrzegania oraz procedura oceny ryzyka w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych ***I
 Wspólna polityka rybołówstwa: realizacja obowiązku wyładunku ***I
 Odnowienie zatwierdzenia substancji czynnej pod nazwą glifosat
 Genetycznie modyfikowana kukurydzę 1507
 Genetycznie modyfikowana soja 305423 x 40-3-2
 Genetycznie modyfikowany rzepak MON 88302 x Ms8 x Rf3
 Projekt budżetu korygującego nr 5/2017: Zapewnienie finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz zwiększenie rezerwy na pomoc nadzwyczajną
 Uruchomienie instrumentu elastyczności w celu zapewnienia finansowania Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
 Dokument analityczny na temat przyszłości finansów UE
 Uzasadnione środki ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym
 Polityka gwarantowanego minimalnego dochodu jako narzędzie do zwalczania ubóstwa
Teksty (723 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności