Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 24. októbra 2017 - Štrasburg
 Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a Marokom ***
 Povolenie Francúzsku uplatňovať zníženú sadzbu určitých nepriamych daní z „tradičného“ rumu vyrobeného v departmánoch Guadeloupe, Francúzska Guyana, Martinik a Réunion *
 Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály: finančné príspevky *
 Podrobenie furanylfentanylu kontrolným opatreniam *
 Kontrola výdavkov a monitorovanie nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí
 Trestné činy a tresty v oblasti nezákonného obchodu s drogami ***II
 Hnojivé výrobky s označením CE ***I
 Výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok ***I
 Spoločná rybárska politika: vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky ***I
 Obnovenie schválenia účinnej látky glyfosát
 Geneticky modifikovaná kukurica 1507
 Geneticky modifikovaná sója 305423 × 40-3-2
 Geneticky modifikovaná repka olejka MON 88302 × Ms8 × Rf3
 Návrh opravného rozpočtu č. 5/2017: financovanie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj a zvýšenie rezervy na núdzovú pomoc
 Mobilizácia nástroja flexibility s cieľom poskytnúť finančné prostriedky pre Európsky fond pre trvalo udržateľný rozvoj
 Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ
 Legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme
 Politiky v oblasti minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe
Texty (725 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia