Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 24 oktober 2017 - Strasbourg
 Europa-Medelhavsavtal EG/Marocko om luftfart ***
 Tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion *
 Det gemensamma företaget för biobaserade industrier: finansiella bidrag *
 Kontrollåtgärder avseende furanylfentanyl *
 Kontroll av utgifterna för EU:s ungdomsgaranti och övervakning av garantins kostnadseffektivitet
 Brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel ***II
 CE-märkta gödselprodukter ***I
 Informationsutbyte, system för tidig varning och riskbedömningsförfarande avseende nya psykoaktiva ämnen ***I
 Den gemensamma fiskeripolitiken: genomförande av landningsskyldigheten ***I
 Förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet glyfosat (Invändning enligt artikel 106)
 Genmodifierad majs 1507
 Genetiskt modifierad sojaböna 305423 x 40-3-2
 Genetiskt modifierad raps MON 88302 x Ms8 x Rf3
 Förslag till ändringsbudget nr 5: Finansiering av den europeiska fonden för hållbar utveckling och ökning av reserven för katastrofbistånd
 Ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av Europeiska fonden för hållbar utveckling
 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser
 Legitima åtgärder för att skydda visselblåsare som agerar i allmänhetens intresse
 Minimiinkomstpolitik som ett sätt att bekämpa fattigdom
Texter (684 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy