Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Středa, 25. října 2017 - Štrasburk
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (doplnění nařízení (EU) č. 600/2014)
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (změna nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013)
 Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly
 Udělení absolutoria za rok 2015: souhrnný rozpočet EU – Evropská rada a Rada
 Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům ***I
 Zřízení systému vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice EU ***I
 Změna Schengenského hraničního kodexu, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu ***I
 Aspekty týkající se základních práv v integraci Romů v EU: boj proti nesnášenlivosti vůči Romům
Texty (173 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí