Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Onsdag den 25. oktober 2017 - Strasbourg
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger (supplerende regler til forordning (EU) nr. 600/2014)
 Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: reguleringsmæssige tekniske standarder for indirekte clearingordninger (ændring af delegeret forordning (EU) nr. 149/2013)
 Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 – alle sektioner
 Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
 Beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener ***I
 Oprettelse af et ind- og udrejsesystem til registrering af ind- og udrejseoplysninger om tredjelandsstatsborgere, der passerer EU's ydre grænser ***I
 Ændring af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår brugen af ind- og udrejsesystemet ***I
 Aspekter vedrørende grundlæggende rettigheder for integrationen af romaer i EU: bekæmpelse af romafjendtlighed
Tekster (167 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik