Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Woensdag 25 oktober 2017 - Straatsburg
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: toezicht op producten en governancevereisten voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling : informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen (aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014)
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen (wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013)
 Algemene begroting van de Europese Unie voor 2018 – alle afdelingen
 Kwijting 2015: algemene begroting van de EU – Europese Raad en Raad
 Bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia ***I
 Instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de EU overschrijden ***I
 Wijziging van de Schengengrenscode wat betreft het gebruik van het inreis-uitreissysteem ***I
 Grondrechtelijke aspecten bij de integratie van Roma in de EU: bestrijding van zigeunerhaat
Teksten (174 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid