Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 25 października 2017 r. - Strasburg
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Wymogi informacyjne i zasady prowadzenia działalności mające zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 600/2014)
 Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: Regulacyjne standardy techniczne dotyczące pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 149/2013)
 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje
 Absolutorium za rok 2015: Budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada
 Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów ***I
 Utworzenie systemu wjazdu/wyjazdu (EES) w celu rejestrowania danych dotyczących wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich przekraczających granice zewnętrzne UE ***I
 Zmiana kodeksu granicznego Schengen w zakresie korzystania z systemu wjazdu/wyjazdu ***I
 Aspekty praw podstawowych w integracji Romów w UE: walka z antycygańskością
Teksty (175 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności