Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Streda, 25. októbra 2017 - Štrasburg
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: požiadavky na poisťovne a distribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: informačné požiadavky a pravidlá výkonu činnosti uplatniteľné na distribúciu investičných produktov založených na poistení
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 600/2014)
 Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: regulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 149/2013)
 Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely
 Absolutórium za rok 2015: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada
 Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov***I
 Zriadenie systému vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice EÚ ***I
 Zmena Kódexu schengenských hraníc, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup ***I
 Aspekty týkajúce sa základných práv pri integrácii Rómov v EÚ: boj proti neznášanlivosti voči Rómom
Texty (167 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia