Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Εφαρμογή της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη
 Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις ***I
 Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων ***I
 Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ
 Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ
 Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία
 Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία
 Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015
Κείμενα (404 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου