Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 26 oktober 2017 - Straatsburg
 Tenuitvoerlegging van de milieuaansprakelijkheidsrichtlijn
 Een kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie ***I
 Prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen ***I
 De strijd tegen seksuele intimidatie en seksueel misbruik in de EU
 Het economisch beleid van de eurozone
 Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Australië
 Onderhandelingsmandaat voor de handelsbesprekingen tussen de EU en Nieuw-Zeeland
 De controle op de toepassing van het EU-recht 2015
Teksten (234 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid