Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ
 Εδαφικές τυπολογίες ***I
 Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην εσωτερική ναυσιπλοΐα ***I
 Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ***I
 Ανάπτυξη των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής ανά περιφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών
 Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Κείμενα (267 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου