Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 14 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2017/004 IT/Almaviva
 Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU
 De territoriella typindelningarna ***I
 Erkännande av yrkeskvalifikationer inom inlandssjöfart ***I
 Samarbete mellan de nationella myndigheter som ansvarar för genomdrivandet av konsumentskyddslagstiftningen ***I
 Regioners användning av sammanhållningspolitiska instrument för att hantera demografiska förändringar
 Handlingsplan för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag
Texter
Slutlig utgåva (150 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy