Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Сряда, 15 ноември 2017 г. - Страсбург
 Период за приемане на делегирани актове ***I
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Карел Пинкстен
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Пиетро Русо
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Хану Такула
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Баудилио Томе Мугуруса
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Бетина Якобсен
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Жуан Алешандър Тавареш Гонсалвеш де Фигейреду
 Предложение за назначаване на член на Сметната палата – Илиана Иванова
 Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I
 Принципите на правовата държава в Малта
 Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО
 Източното партньорство: срещата на високо равнище през ноември 2017 г.
 План за действие за природата, хората и икономиката
 Положението с принципите на правовата държава и демокрацията в Полша
Текстове (266 kb)
Правна информация - Политика за поверителност