Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - Στρασβούργο
 Περίοδος έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ***I
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Pietro Russo
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Hannu Takkula
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Baudilio Tomé Muguruza
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Bettina Jakobsen
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Iliana Ivanova
 Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I
 Κράτος δικαίου στη Μάλτα
 Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ
 Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017
 Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία
 Κατάσταση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας στην Πολωνία
Κείμενα (279 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου