Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Środa, 15 listopada 2017 r. - Strasburg
 Okres przyjmowania aktów delegowanych ***I
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Karel Pinxten
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Pietro Russo
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Hannu Takkula
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Baudilio Tomé Muguruza
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Bettina Jakobsen
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Mianowanie członka Trybunału Obrachunkowego – Iliana Ivanova
 Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej ***I
 Rządy prawa na Malcie
 Negocjacje wielostronne przed 11. konferencją ministerialną WTO
 Partnerstwo Wschodnie: szczyt w listopadzie 2017 r.
 Plan działania na rzecz przyrody, ludzi i gospodarki
 Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce
Teksty (164 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności