Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 15 november 2017 - Strasbourg
 Perioden för antagande av delegerade akter ***I
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Pietro Russo
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Baudilio Tomé Muguruza
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Jakobsen
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Iliana Ivanova
 Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Rättsstatlighet i Malta
 Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens
 Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017
 Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet
 Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen
Texter (158 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy